Årsrapport for Concedo

Årsrapport 2016 – Les hvorfor og hvordan de beste virksomhetene lager den

Å utvikle en seriøs, tydelig og spennende årsrapport handler om strategisk kommunikasjon. Og om innhold og design som forteller, viser og overbeviser. Det handler ikke om et kjedelig pliktløp med fin layout og gammeldagse papirblekker. Det handler om foredling og formidling av målrettet budskap gjennom dine egne kanaler - direkte til målgruppene du vil nå. Både digitalt og på papir.

Utnytt mulighetene årsrapporten gir

Årsrapporten skal gi et riktig bilde av virksomheten, om resultatene av årets arbeid, hvordan man har videreutviklet sine ressurser, om hvordan man utøver et bærekraftig samfunnsansvar (CSR) og hvordan man vurderer konkurransebildet. Den forteller om strategiske prioriteringer, muligheter og utfordringer. Den er et viktig verktøy overfor samarbeidspartnere, investorer, myndigheter, journalister og ansatte. Den spiller en avgjørende rolle i arbeidet med offentlige anbudsprosesser og ved rekruttering av nye medarbeidere. Årsrapporten utgjør så avgjort en viktig del av virksomhetens merkevarebygging. Også i forhold til at den internasjonale konkurransearenaen er tettere på enn noen gang. For å lykkes kreves det imidlertid solid håndverk hvor sammensatt kompetanse trekker i samme retning.

Hva skal til for å lage en god årsrapport?

  • Sett sammen et godt prosjekt-team
  • Bli enige om ambisjonsnivå og målsettinger
  • Lag en struktur og disposisjon for innholdet
  • Lag en tydelig prosjektplan med ansvarsfordeling, fremdrift og deadlines
  • Et kreativt idé- og kommunikasjonskonsept som underbygger virksomhetens strategi og som forsterker merkevaren.
  • En redaksjonell tilnærming med vinkling av budskap og utforming av aktuelt innhold (tekst, bilder og video).
  • Et visuelt uttrykk med spennende informasjonsgrafikk og gjennomtenkt fotoregi som ivaretar den grafiske profilen og øker innholdets tilgjengelighet.
  • Digitale løsninger som imøtekommer krav til universell utforming (UU) og som muliggjør enkel navigasjon, nedlasting, deling og utskrift.
  • Tilgjengeliggjøring av hele eller deler av innholdet for økt digital synlighet og søkemotoroptimalisering, blogger, nyhetsbrev, egne artikler eller som innhold til nye bedriftspresentasjoner.
  • Det finnes mange måter en årsrapport kan tas ut på nett, både mer elegant og leservennlig enn en bladbar pdf. Og hvis man velger både trykk og digital versjon er det viktig at disse samspiller, utfyller hverandre og trekker i samme retning.
De som får mest igjen for sitt årsrapportarbeid er de som tar oppgaven på alvor, har en god prosjektplan, tydelige mål og et godt team som tar ansvar for hele prosessen. I Oktan er vi spesialister som har jobbet med årsrapporter i mer enn 25 år. Vi har vært med på å utvikle et hundretalls årsrapporter for alt fra store børsnoterte selskaper, offentlige virksomheter, organisasjoner og private bedrifter. Vi har bred erfaring innen konseptutvikling, design, innholdsproduksjon og publisering av årsrapport både digitalt og på papir. La spesialistene hjelpe deg med årsrapporten. Be om et møte nå og få et skreddersydd tilbud og forslag til hvordan vi kan lage din årsrapport.

Årsrapporten utgjør så avgjort en viktig del av virksomhetens merkevarebygging.

Hvordan kommunisere samfunnsansvar (CSR) i årsrapporten?

For mange blir det stadig viktigere å ta ansvar for hvordan virksomheten påvirker mennesker, samfunn og miljø, og gjennom innovasjon og ansvarlig drift bidra til å løse vår tids samfunns- og miljøutfordringer. Fokusområder, som ofte vies spesiell oppmerksomhet innen CSR, er virksomhetens forhold til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø, lokalsamfunn, korrupsjon og leverandørkjeder. Global Reporting Initiative (GRI) er en nettverksbasert organisasjon som utarbeider og løpende reviderer standard for rapportering av samfunnsansvar. Denne fastsetter prinsipper og indikatorer virksomheten kan bruke til måling og rapportering. Mange bedrifter benytter seg av denne standarden for internt arbeid og forbedringspotensial, og vi ser at CSR-rapportering ofte blir en integrert del av årsrapporten som konsekvens av at CSR er en del av forretningsstrategien. Ønsker man et spesielt fokus på denne delen av bedriftens virksomhet, gjerne for å bygge omdømme, kan en selvstendig CSR-rapport være et godt valg. En separat rapport kan kommunisere godt med viktige målgrupper som er spesielt interessert i dette aspektet, uten tilsvarende interesse for andre sider av virksomheten. Se noen av årsrapportene Oktan har levert
Jeg vil ha årsrapport
Be om et møte og få et skreddersydd
tilbud og forslag til din årsrapport.

Kontakt
Børre Thorstensen
Telefon 975 32 960
eller fyll ut skjemaet

Navn*

Firma*

E-post*

Telefon

×