Kampanjen #ikkegreit for Bufdir

Med kampanjen #ikke greit er vold blant unge i Norge satt på dagsorden.

“Med denne kampanjen nådde vi fram med budskapet slik vi ønsket, og responsen fra målgruppa har vært enorm. Vi er svært fornøyd!”

Seniorrådgiver Nina Bugge, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

 

 

Kommentarer

Kommentarer

Attachment_1_

Kunde.  Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Hva ønsket kunden? Nettsiden Ung.no blir drevet av Bufdir og mottar daglig spørsmål og henvendelser fra unge som lurer på om de er blitt utsatt for seksuelle overgrep, vold eller mobbing, press eller tvang. Ungdom er usikre på hvor grensene går når det gjelder voldtekt på fest, fysisk vold fra kjæresten, psykisk vold, tvang, press og seksuelle overgrep. I tillegg vet man at mange ungdommer ofte holder problemer for seg selv og ikke klarer å bryte ut av negative relasjoner. Bufdir ønsket en bevisstgjøring i samfunnet og blant ungdom i målgruppa om hva som er greit og hva som ikke er greit.

Løsning. Oktan Oslo utarbeidet kampanjen #ikkegreit, som handler om å stå opp for seg selv, sette egne grenser og respektere andres. Kampanjen er rettet mot ungdom og setter søkelyset mot vold i nære relasjoner. Den er ett av tiltakene knyttet til handlingsplanen «Et liv uten vold». Nettstedet Ung.no har mottatt støtte fra Justisdepartementet for å gjennomføre kampanjen, som er nettbasert og ble gjennomført i perioden 15. januar til 15. februar 2015.

Mål for kampanjen. * Spre informasjon om hva krenkelser, vold og overgrep i nære relasjoner er, for å bidra til bevisstgjøring og forebygging.
* Spre kunnskap om hjelpetilbud og behandlingsapparat. * Øke trafikken og rekruttere flere brukere til nettsiden Ung.no.

Virkemidler. Hovedelementene i kampanjen er annonser som er blitt publisert på Facebook og som leder til artikler og informasjon på Ung.no. Fra Facebook foregår det en automatisk spredning via deling og likes, og en styrt spredning til andre sosiale medier som ungdom bruker. Det er også laget små filmsnutter som er publisert via ulike sosiale medier, med oppfordring om å gå til Ung.no for å få mer informasjon. I tillegg har vi hatt aktivitet på Instagram.

Resultat. Kampanjen fikk spesielt stor oppmerksomhet etter at VG.no fanget opp at den ene annonsen med tittel «Pressa til sex?» ble nektet vist på Facebook. VG-artikkelen ble fanget opp av flere medier og ga således kampanjen høy kjennskap, også blant voksne utenfor målgruppen. Kampanjen har nådd en høy prosentandel i målgruppa (cirka 83 prosent), og aktiviteten på sosiale medier har vært høy, både på Facebook og Instagram. Nøkkeltall: Over 400 000 videovisninger. 258 000 ungdommer har engasjert seg på Facebook (427 229 likes, delinger, kommentarer, klikk). Over 3,5 millioner visninger av kampanjen. Over 5000 interaksjoner på Instagram.

Se kampenjefilmene!

 

 

 

Kommentarer

Kommentarer

Andre arbeid

Vis alle
Annonsekampanje
Annonser
Arbeid
Årsrapporter
Blogg
Digitale medier
Film/Animasjon
Grafisk design
Grafisk design og profil
Infografikk
Innholdsmarkedsføring
Kampanjer
Magasiner
Messer
Nettsider
Profil
Radio
Reklame
Retail
Jeg vil ha årsrapport
Be om et møte og få et skreddersydd
tilbud og forslag til din årsrapport.

Kontakt
Børre Thorstensen
Telefon 975 32 960
eller fyll ut skjemaet

Navn*

Firma*

E-post*

Telefon

×