Kunde: Thommessen
Prosjekt: Visuell identitet

Thommessens visjon er: Vi vil utgjøre forskjeller som skaper forskjellen. Visjonen betyr at man yter et reelt bidrag på de områdene som er viktige. Visjonen uttrykker deres ambisjonsnivå; «identiteten er vårt viktigste verktøy for å kunne speile den. Vi er stolte av vår profil og personligheten den understreker.»

Om kunden

Advokatfirmaet som skulle bli Thommessen ble etablert i 1856. Thommessen er en av Norges ledende advokatfirmaer med kontorer i Oslo, Bergen og London. De har landets fremste virksomheter som sine klienter, samt flere internasjonale navn på sin klientliste.

Oppgaven

Oktan har levert merkevareplattform og kommunikasjonsstrategi til Thommessen as.
I tillegg ble det utviklet en ny visuell identitet, som blant annet består av:
  • Jusert og modernisert logo
  • Farger
  • Fonter og retningslinjer
  • Grafiske tilleggselementer
  • Maler for trykksaker
  • Fotostil
  • Føringer for webside
  • Markedsmateriell
  • Logobannere utenfor bygningene

Den visuelle profilen har sitt utgangspunkt i Thommessens forretningsgrunnlag «spisskompetanse i bredden». I dette ligger det at Thommessen er ledende innen alle forretningsjuridiske områder og samlet danner et fellesskap av kompetanse.
Thommessens visuelle profil består av en «verktøykasse» med forskjellige elementer. Når disse elementene brukes sammen og på en korrekt måte hjelper det Thommessen å skape et tydelig og gjenkjennelig inntrykk.

Grid og bruk av mønster.
Som en del av den visuelle profilen har vi utviklet et mønster. Mønsteret er en sammenslutning av mange enkeltelementer som vi kaller vi «spydspisser». Mønsteret kan brukes svært fleksibelt, slik at man har mange muligheter for å variere designet på de produktene som skal produseres. Én “spydspiss” hentes ofte ut av mønsteret og brukes asymmetrisk som et identitetselement for Thommessen. Denne benyttes enten i outline eller som et fylt grafisk element.

Her viser vi et utvalg av brosjyremateriell med mønsteret tatt i bruk. Vi bruker trykkfinesser som folie og spot-lakk på enkelte trykkflater for å synliggjøre kvalitet.

Div brosjyrer

Detalj viser bruk av designelement, her folietrykk

Logo
Thommessen ville beholde sitt gamle navnetrekk fordi de ville ha en del av historien med inn i den nye profilen. Oktan har gjort en en liten justering av typografen i logoen i tillegg til å legge den i en boks. Resulatet ble at logoen nå oppfattes som mer moderne og kan brukes mer fleksibelt.

Advokatfirmaet Thommessen logo

Fotostil
Oktan har utviklet en egen fotostil i samarbeid med fotograf Glenn Røkeberg. Hovedbildene er fortrinnsvis i sorthvitt. I tillegg skal bildebasen bestå av fargefoto som et supplement til de overordnede profilbildene. Tonegjengivelsen i disse kan beskrives som lys, varm og desaturert, med lav grad av kontrastnivå. Fotoene har i tillegg et egendefinert fargestikk som skal underbygge Thommessens visuelle profil.

Eksempler på fotostil


Postaler
«Spydspissen» er et bærende visuelt element som går igjen i alle flater. Her viser vi et utvalg: Brevark, konvolutter, to-sidig visittkort.

Visittkort og brevark


Infographics
Ved å forenkle og tydeliggjøre noe av innholdet har vi valgt å utvikle viktig informasjon som infographics.

Eksempel på infographic


Detaljer
Thommessens blåfarge er en viktig del av den visuelle profilen og skal benyttes på alle overordnede trykksaker og flater. Her viser vi noen detaljer samt en egenprodusert bærepose, kaffebeger og kulepenn.

Ulike profilelementer


Detaljer
Eksempler på bruk av foto og visuelle elementer på trykksaker. På dette brosjyremateriellet valgte vi en ekstra klaff og folietrykk på mønsteret på forsiden, i tillegg til spotlakk på logo.
Alt i alt et utrykk som symboliserer kvaliteten Thommessen står for.

Eksempel på bruk av visuelle elementer i brosjyrer. Her folie og ekstra klaff


Omslagsmappe
Forside og innside med bruk av ulike mønster. Her er det i tillegg benyttet spot-lakk på enkelte av elementene.

Bilde av omslagsmappe


Stående notatbok i A4
Spesiallaget med «spydspissen» i blindpreg.

Notatblokk med preg


Profil er gøy!
Thommessen har gitt oss muligheten for å jobbe med mange morsomme oppdrag. Vi har laget messestand som også omfatter sjokolade og små hodebrypuzzel. Vi har laget sponsorskilt til en skytebane, og vi har laget både teppe og et skjerf produsert i deilig merinoull med med Thommessen-mønster.

Thommessen skjerf