Kunde: Apollo Hårsenter
Prosjekt: Strategisk merkevare- og kommunikasjonsplattform

Apollo Hårsenter er Norges eneste landsdekkende kjede av fagutdannede frisører med spesialkompetanse innen hårtap og hodebunnsproblemer. I over 40 år de hjulpet kvinner, menn, barn og ungdom med tynt hår og alle andre former for hårtap – uansett årsak.

Utfordringen

Etter nær 40 års drift i Norge sto kjeden i 2013 likevel i en situasjon med fragmenterte hårsentre med lokale navn, utydelig profil og svært lav kjennskap. Oppdraget var å sette i gang en prosess som skulle resultere i en tydelig identitet med en sterk, foretrukket og lønnsom posisjon i Norge. Dette skulle kunne måles gjennom økt kjennskap og kunnskap og økt tilfang av kunder hos hvert enkelt hårsenter.

Utfordringen var, og er, at det er et lite og smalt marked for hårløsninger. Få i Norge kjente til Apollo Hårsenter og mange tror de er vanlige frisører. Det finnes mange useriøse tilbydere og tallrike kurer for å motvirke hårtap, men felles for alle mirakelkurene er at de virker dårlig. Det er også mange myter og fordommer mot hårtap, parykker og tupéer som skyldes uvitenhet. Dessuten skulle navnet Apollo beholdes – selv om dette navnet benyttes av mange aktører i flere ulike bransjer.

 

mockup-mac-iphone-ipad-iphone-apollohair

a4-magazine-apollohair

Løsning

Oktan ledet prosessen med å revitalisere Apollo Hårsenter-kjeden som spesialistene på hårtap og hodebunnsproblemer. Vi har stått for utviklingen av ny merkevarestrategi, kommunikasjonsplattform og utarbeidelsen av en helt ny visuell identitet. Det ble blant annet ryddet opp i uoversiktlig navnestruktur og domenestrategi og utarbeidet ny logo som benyttes av hele kjeden. Strategien ble samlet i en komplett kjedehåndbok som er et hjelpemiddel for både etablerte og nye kjedemedlemmer og ansatte.

Arbeidet innebar også å utarbeide en Content Marketing-strategi, basert på omfattende SEO-analyser og beskrivelser av personas og digitale kundereiser. Dette har blitt operasjonalisert med nyttig, relevant og levende innhold tilpasset nye nettsider og SOME, spesielt Facebook. 

Resultat

Apollo-kjeden har blitt mer digitalt synlig og har bransjens mest komplette innhold om hårtap og hodebunnsproblemer på nett. En rekke sterke videofilmer og artikler med ekte historier fra ekte mennesker bidrar i betydelig grad til å redusere myter, fordommer, tabuer og angsten for å oppsøke hjelp til å gjøre noe med det som for mange er et stort problem.

Det kjøres nå løpende målrettede digitale ”allways-on-kampanjer” som hver måned genererer jevnt tilsig av nye kunder til Apollo Hårsenter.

”Oktan har ledet arbeidet med å revitalisere Apollo Hårsenter-kjeden. De er sterke på slike prosesser og har i tillegg et solid team av spesialister på Content Marketing og digital markedsføring”

Olav Midtgaarden
Daglig leder