Kunde: Bertel O. Steen
Prosjekt: Kampanje

Bertel O. Steen skal lede an i utviklingen av morgendagens Mobilitetsløsninger. Bilbransjen er i store og spennende endringer. Man kan eie bil, leie bil eller dele bil. Man kan kjøre elektrisk, plug-in, bensin eller diesel. Bilen er koblet til nett og er selvkjørende. Og alt dette er bare starten! Kampanjen skulle rekruttere nye ledere og eksperter som skal være med å utvikle Bertel. O. Steens løsninger rundt fremtidens bilhold.

Bilhold på nye veier.

Bertel O. Steen er et av Norges største og eldste selskaper innen bil. I over 100 år har de vært bransjeledere og skal nå gå i bresjen på temaer som ”mobilitet” og ”connected cars”. For selv om bilen er i endring kommer vi også i fremtiden ha behov for å komme oss fra A til B.

Kampanjen ble utformet med det for øye å fange oppmerksomheten til aktuelle kandidater med en litt annerledes stillingsannonse. I stedet for å skrive ”vi søker xxx” falt valget på å publisere en tydelig påstand. At en bilforhandler går ut og sier at ingen vil ta lappen i nær fremtid er både overraskende og uventet – betyr ikke det undergangen for bilbransjen?

Visuelt ble kampanjen utformet med få forstyrrende visuelle virkemidler, slik at påstanden kom best mulig frem og det visuelle uttrykket gikk igjen i alle kanaler. I tillegg til en digital annonsepakke med bannerløsninger til redaksjonelle medier, ble det produsert annonser, poster og canvas for Facebook. Av andre sosiale medier ble LinkedIN brukt som kanal. Vi fikk også det nå etterhvert sjeldne oppdraget med å lage helsideannonser for papirutgaven av Dagens Næringsliv. Landingssiden besto av forside med informasjon om bakgrunnen for rekrutteringen av nye medarbeidere. I tillegg var en underside dedikert videointervjuer med personer som er ansatt i Bertel O. Steen i dag. På landingssiden ble det publisert en film (produsert av Gyro) som forteller om selskapets historie, bransjens endring og visjoner for fremtiden.

Kampanjen ble lagt godt merke til og flere husker å ha lagt merke til den selv om de ikke var i målgruppen for selve rekrutteringen. Budskapet om at verden er i endring og at den siste personen som kommer til å ta lappen er allerede født fungerte som den stoppeffekten vi ønsket. Kampanjebudskapet har skapt mye diskusjon og var utvilsomt utgangspunkt for at man fikk mange relevante søkere som i utgangspunktet ikke var på jakt etter ny jobb.