Kunde: Blå Kors
Prosjekt: Revidering av grafisk profil

Blå Kors ble etablert i Norge i 1906 og har siden den gang hatt som målsetting å hjelpe rusavhengige. I 2014 hadde Blå Kors en omfattende omorganinsering av organinsasjonen, og som en del av det arbeidet ble det besluttet å gjøre noe med den grafiske profilen.

Oppgaven
Oktan har revidert den grafiske profilen til Blå Kors. Blå Kors ønsket at den visuelle profilen skulle være med å styrke alle enhetene i organisasjonen, og å gi et enhetlig, gjenkjennelig og solid bilde utad av Blå Kors-arbeidet.

  • Logo
  • Grafisk profil
  • Mønster
  • Lokaler
  • Trykksaker

Logo
Vi gjorde noen små grep på en allerede eksisterende logo. Ved å flytte Blå Kors over streken satte vi virksomheten Blå Kors først. På denne måten er det naturlig å nevne Blå Kors før man sier virksomhetens navn. Tidligere hadde mange av virksomhetene drevet av Blå Kors en sterkere merkestaus enn Blå Kors. Dette lille grepet med logoen har gjort at Blå Kors over tid vil fremstå tydeligere som driver av virksomhetene og dermed styrke sin posisjon i samfunnet.

Blå Kors logo laget av Oktan Oslo

Grafisk profil
Vi har oppgradert den grafiske profilen med en frisk fargepalett, gitt retningslinjer for bildevalg og utviklet et kors-mønster som benyttes som dekor i trykksaker og på andre flater.

Grafiske elementer til Blå Kors laget av Oktan Oslo

Lokaler
Vi har benyttet korsmønsteret som avskjerming av lokalene.

Vindusdekor i lokalene til Blå Kors laget av Oktan Oslo

Trykksaker
Vi har benyttet den nye profilen til å lage en rekke trykksaker for Blå Kors. 

Trykksaker laget til Blå Kors av Oktan Oslo

Trykksak laget for Blå Kors av Oktan Oslo