Kunde: Bufdir
Prosjekt: Kampanje #ikkegreit

Nettstedet www.ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom fra 13 til 20 år. På ung.no skal ungdom finne den informasjonen de søker - og «det de ikke visste de lurte på». Ung.no har cirka 850 000 besøk i måneden.

Overordnet mål

Etter at prosjektet er gjennomført skal ungdom mellom 13 og 20 år:

• Ha økt kunnskap og bevissthet om vold i nære relasjoner
• Vite hvor de finner informasjon og hvor de kan få svar på spørsmål om vold
• Vite hvor de kan søke hjelp

Kampanjens mål var todelt; spre informasjon om vold i nære relasjoner, og rekruttere flere brukere til nettstedet. Det ble arrangert fokusgrupper med ungdom i forkant av kampanjen.

Løsning

Hovedelementene i kampanjen er annonser som er publisert på Facebook og som leder til artikler og informasjon på Ung.no. Det ble også produsert 12 filmsnutter med “skjult kamera” som tok utgangspunkt i pinlige spørsmål fra ung.no. Facebook var eneste betalte mediekanal.

Resultater

Facebook oppgir målgruppen til å være ca. 520 000 personer.

•  Nådd 82 % av målgruppen. 427 892 personer. 57 % av de engasjerte seg i kampanjen ved å klikke, like, kommentere eller dele. 242 250 personer
• Trafikk til ung.no økte 35 % år-over-år fra 892 000 -> 1 200 000 sidevisninger.
• Kampanjen ble også plukket opp av riksmedier, og fikk dekning i alle tradisjonelle aviser