Kunde: Bufetat Vest
Prosjekt: Rekruttere fosterhjem

En av Bufetats viktigste oppgaver er å rekruttere og lære opp nye fosterhjem. For å oppnå dette må de nå frem til potensielle fosterforeldre og påvirke dem til å ta kontakt, og dersom de er egnet – overbevise dem om å gå videre i prosessen med opplæring og ta imot et barn.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i flere år gjennomført nasjonale kampanjer for å rekruttere fosterforeldre på konseptet ”Rom for en til”. Barne-, ungdoms- og familieetaten region Vest (Bufetat Vest) ga oss utfordringen å se på det overordnede konseptet med nye øyne. Sammen med filmproduksjonsselskapet Sheriff gikk vi løs på oppgaven.

Idé og løsning
I form bygger filmene på Bufdirs nasjonale kampanje ”Rom for en til”. Vi videreutviklet budskapet til  “Mange barn trenger trygge voksne som kan åpne hjemmet sitt”. Dette budskapet egner seg godt for dramatisering og historiefortelling. Filmene vi produserte er skrudd ett par knepp opp på den emosjonelle skalaen i forhold til de tidligere. Viktige stikkord var: Personlige, varme og troverdige historier.

Ambisjon
Lage filmer som berører, engasjerer og gir et virkelighetsnært bilde av hva det vil si å være et fosterhjem. Filmene skal trigge ”ønsket om å hjelpe andre” hos potensielle fosterforeldre og gi et emosjonelt dytt mot å ta kontakt.

Å finne hjem til barn som ikke har det bra er en enormt viktig oppgave – dette var et krevende og meningsfylt oppdrag som vi er svært stolte av. Resultatet ser du her; en av i alt åtte filmer som formidler erfaringene barn og voksne har i forbindelse med fosterhjem.