Kunde: Bumerka
Prosjekt: Etikett

Bumerka fokuserer på klimavennlig kjøtt med høy kvalitet og gode næringsverdier. Dyrene beiter fritt i Fjellheimen, som sikrer klimanøytralitet og god dyrehelse. 
Alle dyrene er kastrater, som bedrer kjøttkvalitet og mørhetsgrad. Velger du oss, velger du klimavennlig kjøtt av høyeste kvalitet. Du støtter god dyrehelse og den norske bonden. 

Mål og visjon

Vi vil starte en bedrift som selger miljøvennlig kjøtt fra kastrater. Målet vårt er å levere 
sunt, næringsriktig og bærekraftig storfekjøtt til folket, samt øke lønnsomheten 
i kastratproduksjon og forhindre gjengroing av det norske kulturlandskapet.

Vi har et ønske om å selge et helt unikt produkt, der målet er å gi forbruker mulighet 
til å velge bærekraftig. Ved å spise et lite stykke kastratkjøtt, får forbrukeren i tillegg til selve smaksopplevelsen, i seg mengder av livsviktige næringstoffer.

Målsetting 

Vårt overordnede mål er å kunne kommunisere en sterk merkevare, slik at kunden gjenkjenner Bumerka som et kvalitetsprodukt, og derfor velger oss istedenfor konkurrentene. Vi vil øke markedsandelen ved å øke antall kunder, samt forbedre kjennskap og preferanse, med hovedfokus på kundesegmenter som omfatter den bevisste forbruker.

Litt om prosessen

Burmerka kom til Oktan Oslo fordi de trengte hjelp med etiketter til sine nye kjøttprodukter. Bumerkas varmerke og logo skulle ivaretas og kun en liten kosmetisk justering var ønskelig. Den opprinnelige logen er et gammelt bumerke som er knyttet til gården gjennom generasjoner. Det var ønske om å beholde pilene i logoen og måten disse var satt sammen.

[Bumerke er en grafisk figur som består av enkle streker uten faste farger og som blir brukt som kjennetegn. Bumerker ligner på piktogrammer og mange logoer. Bumerke brukes også i dagligspråket om forskjellige kjennetegn, og da fortrinnsvis i form av et bilde, men ikke nødvendigvis en strekfigur]

En liten reise startet og prosessen med et nytt brand ble født. Først testet vi ut ulike måter å tilnærme oss og modernisere det gamle bumerket. Deretter beveget vi oss ut i en litt mer moderne og maskulin retning. U-en i navnetrekket er formet som en pil – slik at det gamle symbolet og dets historie kan leve videre i en litt nyere utforming. Selve oksehodet ble en naturlig del av logoen - da merkevaren handler om storfekjøtt.

Hovedlogo

Bumerkas logo består av navnetrekk og symbol. Logoen kan benyttes i flere farger. 
Logoen skal benyttes i sin helhet med navnetrekk og symbol. Logoen skal kun brukes proposjonalt. Symbolet kan benyttes alene som et designelement. Navnetrekket skal 
aldri benyttes alene uten symbolet.

Bilder

Bumerka vil bruke bilder av friske sunne dyr som beiter ute i vakker natur 
i sine naturlige omgivelser.