Kunde: E-CO Energi
Prosjekt: Årsrapporter, miljørapporter og kvartalsrapporter

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern. Kjernevirksomheten er eierskap, drift og utvikling av vannkraftanlegg samt forretningsutvikling. Konsernet er Norges nest største vannkraftprodusent, og dekker kraftbehovet til ca 500 000 husstander. E-CO Energi er eid av Oslo kommune.

Oppgave

I 2011 vant vi en konkurranse mot flere andre byråer, om å utvikle og produsere årsrapport, miljø­rapport og kvartalsrapporter for E-CO Energi. Siden har vi vært deres foretrukne samarbeidspartner.

Løsning

E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent – kompetent og skapende, ved å være en ledende vannkraftprodusent vil selskapet også være en viktig bidragsyter til et bedre miljø. Deres verdiuttrykk er: «Ren kraft. Ren verdiskapning». Innholdet i rapportene må i tråd med dette være godt strukturert, fortalt og formidlet. 

e-co årsrapport side 6 og 7

Konsept og idé har alle årene vært basert på E-CO Energis visjon og verdier. 

Dette har vært en rød tråd i tematikk og visuell tilnærming fra år til år, som det har vært viktig å påse kommer til uttrykk på best mulig måte. Kjerneord for konsept og bildebruk er: Kraftproduksjon, teknologi, dramatikk og kontraster. Dette har blant annet blitt understreket gjennom kraftfulle bilder fra de virksomhetsområder som E-CO Energi opererer i, og naturbilder som signaliserer rent miljø og rent vann.   

Resultat

Rapportene fremstår som fristende og gjennom­arbeidede. Struktur og regnskapsoppsett er ryddig og oversiktlig, og lesbarheten i rapportene er godt ivaretatt. Bildevalget understreker visjon og verdier.

Les også vår utfyllende veiviser til årsrapporten