Kunde: Fellestiltakene LO-VIRKE
Prosjekt: Nettsider og animasjonsfilm

Fellestiltakene LO-VIRKE er etablert for å bistå ledere og tillitsvalgte i å jobbe frem et godt samarbeid i medlemsbedriftene. I tillegg til å være tilstedeværende ressurspersoner initierer og støtter Fellestiltakene LO-VIRKE tiltak og prosjekter i bedriftene og deres organisasjoner. Nå var tiden kommet til å utvikle nye nettsider. Behovet var stort for en digital oppdatering, et sted å dele innsikt og kunnskap og ikke minst vise frem små og store prosjekter Fellestiltakene LO-VIRKE er involvert i.

Dialog, tillit og samarbeid på ramme alvor.

Fellestiltakene LO-VIRKE bistår med noe av det aller viktigste på enhver arbeidsplass: God dialog, tillit og samarbeid. Når dette ikke er på plass kan det koste alle bedrifter dyrt. Dessverre er mange ledere og tillitsvalgte ikke klar over hvilken bistand de kan få av Fellestiltakene LO-VIRKE. De nye nettsidenes hovedformål er å fortelle hva Fellestiltakene LO-VIRKE gjør for deg.

For å fortelle historien laget vi en animasjonsfilm som viser hvordan Fellestiltakene LO-VIRKE jobber. Karakterene i filmen er typiske representanter for to parter på en arbeidsplass, daglig leder og tillitsvalgt. De sliter med samarbeidet og dialogen rundt høyt sykefravær. Fellestiltakene LO-VIRKE fasiliterer møter og bistår i å finne en god vei videre. For begge er jo egentlig opptatt av det samme – at det skal gå bra med arbeidsplassen sin. Animasjonsfilmen er i sin helhet produsert av Oktan Oslo.

Vi har ledet prosessen hele veien fra det innledende arbeidet med analyser og workshops til informasjonsarkitektur, design og UX. I tillegg til film har vi også produsert tekstinnhold. Teknisk implementering er gjort av Apility, et av våre søsterselskaper i Media Bergen.