Kunde: Kruse Smith
Prosjekt: GreverudTorget

GreverudTorget er et unikt boligområde med karakter. Alt man trenger er rett utenfor døren; butikker, apotek og markas friske luft. GreverudTorget får en særegen identitet med et vannspeil som hjertet i bebyggelsen og en bygningsmasse bestående av sterke geometriske former og veksling mellom tre og tegl som fasadematerialer.

Med gangavstand til spikersuppa.

Å etablere et nytt sentrum på Greverud med leiligheter i praktisk avstand fra offentlig kommunikasjon og med alt man trenger av servicetilbud i umiddelbar nærhet var et svært velkomment prosjekt i nærmiljøet. Et unikt særtrekk ved dette prosjektet er at alle leilighetene ble utformet forskjellig. Da får beboerne en virkelig følelse av å ha noe eget! Oktan Oslo var tidlig inne i prosessen med å etablere en tydelig kommunikasjonsplattform til prosjektets målgruppe. Prosjekt GreverudTorget har inkludert kampanjeløsninger i både nye- og tradisjonelle medier i tillegg til visningssenter og selvfølgelig prospekt.

Elementer i markedsføringen

Logo
GreverudTorget har fått en logo inspirert av det sentrale midtpunktet på torget, nemlig vannspeilet. En liten bølge symboliserer vannet. Bølgen benyttes som et frittsteående dekorelement på visningssenteret, i trykksaker og i annonsering. 

GreverudTorget logo lage av Oktan Oslo

 

Grafisk profil
Fargepaletten er tatt frem for å være godt synlig på alle flater, trykte så vel som digitale. En hovedfarge og to tilleggsfarger, sammen med en klassisk font, gjør at vi har fått en profil som fungerer godt og som gjør det enkelt å skille de tre byggetrinnene i prosjektet.
Grafisk profil til GreverudTorget laget av Oktan Oslo

 

Prospekt
Prospektet skal ikke bare fortelle hvilke leiligheter som kommer for salg, men også formidle hva man får i nærmiljøet og hvordan arkitekt og utbygger ser for seg området i fremtiden. Leilighetene, og byggets eksteriør, blir presentert med lekre 3D illustrasjoner i tillegg til informasjonen om materialvalg og andre kvaliteter. Da alle leilighetene er utformet forskjellig er prospektet en omfattende publikasjon som har blitt versjonert tre ganger i takt med salgstrinnene.

3 stk Prospekter til GreverudTorget laget av Oktan Oslo

Oppslag av GreverudTorget-prospekt laget av Oktan Oslo

 

Visningssenter
To Moelven-brakker har blitt et hensiktsmessig visningslokale og en god arbeidsplass for meglerne. Vi har tatt i bruk både ut- og innvendige vegger til kommunikasjon. Utvendig har vi brukt profilfargene for å skape gjenkjennelse. Innvendig finner man 3D-illustrasjoner fra prosjektet, samt nabolagsprofil. Her kan man også se modell av prosjektet og hvilke materialer som skal brukes i leilighetene.

Visningssenter på GreverudTorget laget av Oktan Oslo

Digital markedsføring
Det har blitt laget forskjellige sett med programmatiske annonser til GreverudTorgets målgrupper. Vi har i tillegg brukt Facebook som en viktig kommunikasjonskanal for annonsering. Vi er redaktører for GreverudTorgets Facebookside og produserer tekst og innhold. Her forteller vi sidens følgere om visningstider i tillegg til annen informasjon om aktiviteter i området. All betalt digital kommunikasjon overvåkes og optimaliseres basert på respons og analyser.

 

Annonser
Mye av markedsføringen går i våre dager i digitale kanaler, men fortsatt blir det laget en god del annonser til dagspressen. Det har blitt laget helsider og halvsider som presenterer prosjektet og som forteller om når det er visning i Visningssenteret.

Annonser for GreverudTorget laget av Oktan Oslo