Kunde: Kistefos
Prosjekt: Årsrapport

Kistefos eies av Christen Sveaas og er et privat investeringsselskap. Porteføljen omfatter norske og utenlandske foretak innen shipping, offshore, finansielle tjenester, telekom/teknologi og eiendom.

Oktan Oslo har siden 2006 bistått med design og utvikling av årsrapport og annet materiell. Ambisjonen har vært å oppdatere leserne om selskapets allsidige aktivitet og presentere Kistefos som en fremgangsrik og kompetent aktør i markedet. Årsrapporten har blitt illustrert med ulike kunstverk fra Sveeas’ samling.

Årsrapportene finnes her:
https://www.kistefos.no/the-firm/financials/

Les også vår komplette veiviser til årsrapporten