Kunde: Nordre Jarlsberg Brygge
Prosjekt: Boligprosjekt

Helt frem til 2002 var det treforedlingsindustri som preget området innerst i Sandebukta. Sande Tresliperi startet opp så tidlig som i år 1900 og holdt det gående helt til 1981. Sande Paper Mill startet opp i 1962 og rundet akkurat 40 år ved konkursen i 2002. Etter hvert startet forvandlingen fra industriområde til boligområde, og de første beboerne kunne flytte inn i sine nye utsiktsleiligheter på Nordre Jarlsberg Brygge våren 2008. Schage Eiendom overtok utviklerrollen i 2016, og hentet inn Oktan som reklamebyråpartner samme år.

Kommunikasjonskonseptet

Noe av det første vi tok tak i som reklamebyrå, var å utvikle et samlende kommunikasjonskonsept for hele området Nordre Jarlsberg Brygge. Beliggenheten, nærheten til sjøen og skjærgården, mulighetene for båtliv og badeliv ga inspirasjon til konseptet som har vært varemerket på Brygga siden 2008: Litt feriefølelse hele året.

 

Strategien: skjærgårdsparadis

Nordre Jarlsberg Brygge er første mulighet sør for Oslo til å bo med nærhet til Oslofjorden og skjærgården. Her er vannet salt, fiskeplassene mange og turmulighetene enda flere. Det er fint om vinteren også, men det ble tidlig tydelig for oss at det som trekker folk til Nordre Jarlsberg Brygge er: drømmen om den evige sommerferien, med badeplass, båtplass og utsikt over vannet rett utenfor døra.

Fra Bygg A til Landgangen

De første byggetrinnene på Brygga måtte nøye seg med bokstaver, Bygg A, Bygg B osv. Vi så tidlig at prosjektet ville ha godt av en mer identifiserende navnsetting og fikk Schage med på en navnestrategi som skulle forsterke sommer-, ferie og fritidsverdiene ved området. Derfor valgte vi å innføre en maritim symbolbruk for å skille de ulike byggetrinnene fra hverandre. Hvert byggetrinn fikk sitt maritime signalflagg svarende til sin opprinnelige bokstavmerking.

 

Visuell identitet

Foruten det selvsagte, å bruke sol og sjø, båtliv og badeliv for alt det var verdt i de visuelle presentasjonene, fikk de neste hovedbyggetrinnene navnene Landgangen, herunder også Landgangen Nord og Øst, det kommende trinnet Bryggeparken og det planlagte Solodden.

 

Resultater

Nordre Jarlsberg Brygge er i liten grad et prosjekt for spontane kjøp. Kundene trenger tid til å veie fordelene opp mot ulempene, som først og fremst handler om avstander og reiseveier. Men når beslutningen først er tatt, er entusiasmen desto større.
Eiendomsmegler 1 i Drammen rapporterer om jevnt salg, dog flere i sommerhalvåret og færre midt på vinteren.( mobil annonser m film illustrasjon)
Hittil er det solgt ca. 450 leiligheter. Når området er ferdig utbygd vil mer enn 800 husstander ha bosatt seg i skjærgårdsparadiset.

Ved å bevist bruke Facebook som en hovedkanal for å hente leads til megler har vi nå over 750 på liste. Som jevnlig for oppdatering via nyhetsbrev. Megler har faste dager på brygga i tillegg er de flinke til å arrangere egne visningsdager.

 

Oppskrift på livet i Sandebukta

Få boligprosjekter har en bedre beliggenhet enn Nordre Jarlsberg brygge, når vi snakker nærhet til vannet. Derfor falt det oss helt naturlig å lage en kokebok. Nemlig en kokebok om livet i Sandebukta. Her er oppskrifter basert på råvarer du faktisk fiske selv i Sandebukta og skjærgården rundt.


Flytt nærmere vannet

Fortauskant eller vannkant? Bygård eller skjærgård?
Det er ikke det samme hvor du bor. Opplevelsen av å komme hjem er annerledes for den som bor ved sjøen enn for den som bor i en travel bygate. Her er en av flere korte filmer vi laget for å beskrive følelsen du får på Nordre Jarlsberg brygge.
Filmene ble kjørt i sosiale medier.