Kunde: Norsk Folkehjelp
Prosjekt: Forbud mot atomvåpen

Norsk Folkehjelp driver forebyggende og solidarisk arbeid både innenfor og utenfor landets grenser. De har samlet sitt engasjement omkring to strategiske områder: Rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. I tråd med dette har de engasjert seg i kampen mot atomvåpen gjennom mange år.

Norsk Folkehjelp - Forbud mot atomvåpen

For Norsk Folkehjelp har vi utviklet en rekke filmer, multimedia presentasjoner, nettaktiviteter og infografikk rundt atomvåpen på avveie – Out Of Control.

To kampanjer med samme tema ble utviklet, Face the Facts og Out Of Control. Oppdragsgiver var Solidaritetsungdommen, som er Norsk Folkehjelps ungdomsorganisasjon. Målgruppen for disse prosjektene var altså ung.

I tillegg har vi hjulpet Norsk Folkehjelp i deres arbeid med fjerning av landminer og klaseammunisjon i flere prosjekter. Blant annet har vi lagd en animasjonsfilm om Norsk Folkehjelps egen metode for å frigjøre landområder. Prosjektene er gjennomført i forbindelse med løpende innsamling, verving av bøssebærere og profilering av Norsk Folkehjelp.

Mer informasjon om Norsk Folkehjelp sitt arbeide rundt temaet kan du lese om på Norsk Folkejelp sine sider om atomvåpen.

Tør du se disse filmene? Vi anbefaler at du gjør det!

 

 

 

 

Infografikk - Out of control

Tusenvis av atomvåpen står klare til umiddelbar utskytning, hver minutt, hver dag, hele året. Atomvåpen er en milliardindustri – og vi har ikke kontroll. Denne infografikken som vi har utarbeidet gir deg et bilde av situasjonen.