KUNDE: Norsk Folkehjelp

PROSJEKT: Forbud mot atomvåpen

For Norsk Folkehjelp har vi utviklet en rekke filmer, multimedia presentasjoner, nettaktiviteter og infografikk rundt atomvåpen på avveie

Norsk Folkehjelp - Forbud mot atomvåpen

To kampanjer med samme tema ble utviklet, Face the Facts og Out Of Control. Oppdragsgiver var Solidaritetsungdommen, som er Norsk Folkehjelps ungdomsorganisasjon. Målgruppen for disse prosjektene var altså ung.

I tillegg har vi hjulpet Norsk Folkehjelp i deres arbeid med fjerning av landminer og klaseammunisjon i flere prosjekter. Blant annet har vi lagd en animasjonsfilm om Norsk Folkehjelps egen metode for å frigjøre landområder.