Kunde: Oslo Pensjonsforsikring
Prosjekt: Årsrapport

Oslo Pensjonsforsikring (OPF) så dagens lys i 2001. Det var ikke begynnelsen, men fortsettelsen på en 100-årig historie som startet med Akers kommunale pensjonskasse i 1901. I dag består konsernet av de to forsikringsselskapene Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS. Selskapene skal betjene kommunen og kommuneeide virksomheter, og eies av Oslo kommune. Konsernet forvalter i underkant av 100 milliarder kroner og har et viktig samfunnsansvar. Det er ingen motsetning mellom god avkastning og klimahensyn, bærekraft er derfor en viktig del av virksomhetens forvaltningsstrategi.

Oktan har bistått OPF med rådgiving, design og produksjon av årsrapporten hvert år siden 2010. Designet har gradvis endret seg underveis, mens tekstomfanget har vært stabilt. Illustrasjonene har variert over ulike tema, med utsnitt fra Oslo og livet i byen som en visuell rød tråd de siste årene.

Årsrapportene finnes på:
https://www.opf.no/info/om-oss/finansiell-informasjon/

Les også vår utfyllende veiviser til årsrapporten