Kunde: Oslo Vognselskap
Prosjekt: Årsrapport

Oslo Vognselskap AS anskaffer, finansierer, eier og leier ut t-bane­vogner og trikker. Selskapet eies 100 % av Oslo kommune og er, sammen med Ruter og Sporveien, en del av kollektivtrafikken i Oslo. Samfunnsoppdraget er å sørge for god forvaltning av t-banevognene og trikkene i dag, slik at det skapes grunnlag for fortsatt vekst i ­kollektivtransporten i Oslo i fremtiden.

Oktan har fra 2014 til d.d. vært engasjert for å bidra til at årsrapporten skal være et mer offensivt og tilgjengelig kommunikasjonsverktøy. Den skal vise og fortelle hvem Oslo Vognselskap er, hva virksomheten gjør og hvilke verdier virksomheten skaper: Spesielt i forhold Ruter og Sporveien, for Oslo by og for dagens og morgendagens reisende. Alt i forhold til å realisere overordnete politiske-, ­kollektivtrafikk-, miljømessige- og samfunnsøkonomiske målsettinger. Helt sentrale målgrupper er politikere i bystyret i Oslo Kommune, presse, ­kollektiv­trafikkfamilien og samarbeidspartnere.

Oktan har bistått med rådgiving og prosjektledelse, idé- og konsept­utvikling, innholdsproduksjon, design, grafisk produksjon og digitale løsninger.

Årsrapportene finnes på:
http://vognselskapet.no/vår-virksomhet/rapporter