Kunde: Oslo Vognselskap
Prosjekt: Årsrapport

Oslo Vognselskap AS anskaffer, finansierer, eier og leier ut t-bane­vogner og trikker. Selskapet eies 100 % av Oslo kommune og er, sammen med Ruter og Sporveien, en del av kollektivtrafikken i Oslo. Samfunnsoppdraget er å sørge for god forvaltning av t-banevognene og trikkene i dag, slik at det skapes grunnlag for fortsatt vekst i ­kollektivtransporten i Oslo i fremtiden.

Oktan var fra 2014–2017 engasjert for å gjøre årsrapporten til et mer offensivt og tilgjengelig kommunikasjonsverktøy. Ambisjonen var å formidle hvem Oslo Vognselskap er, hva de gjør og hvilke verdier virksomheten skaper, spesielt overfor Ruter og Sporveien, for Oslo by og for dagens og morgendagens reisende. Målgruppene var politikere i bystyret i Oslo kommune, presse, ­kollektiv­trafikkfamilien og samarbeidspartnere.

Oktan bistod med rådgiving og prosjektledelse, idé- og konsept­utvikling, innholdsproduksjon, design (inkludert selskapets nye logo), grafisk produksjon og digitale løsninger.

Årsrapportene finnes på:
http://vognselskapet.no/vår-virksomhet/rapporter

Les også vår utfyllende veiviser til å lage årsrapporten