Kunde: Norges Røde Kors
Prosjekt: Nasjonal vervekampanje for blodgivere

Antall blod givere i Norge er nedadgående – det er en skremmende utvikling! Dette var problemstillingen til Norges Røde Kors høsten 2015. De engasjerte oss til å lage en vervekampanje for å skaffe friskt blod inn til blodbankene rundt om i Norge. giblod.no står for 3/4 av alle nyregistreringer av blodgivere. Det var derfor naturlig å utforme kampanjen for å gi påfyll av trafikk dit.

Resultat

Daglig nyregistrering av blodgivere økte med mer enn 100 % i kampanjeperioden. Vi bidro til å slå månedsrekorden i registreringer fra 2005. 6000 nye blodgivere meldte seg!

 

Elementer

Annonser i både analoge og digitale formater. Reklamefilm til bruk på Youtube og Facebook.

 

Nettside/mobil

I tilpasningen av nettsiden var det sentralt å gjøre terskelen lavest mulig for å registrere seg som blodgiver. 

 

Reklamefilm 30/15 sekunder

Konsept/tekst/storyboard: Oktan Oslo

Voice: Dennis Storhøi

Produksjonsselskap: Billy Budd

 

Vervebrosjyre

Den håndfaste vervebrosjyra har fremdeles en viktig plass i arbeidet med å rekruttere blodgivere. Den deles ut overalt hvor Røde Kors har verveaktiviteter i det offentlige rom.