Kunde: Kruse Smith
Prosjekt: Skårersletta Kvartal

Skårersletta kvartal er et fremtidsrettet boligprosjekt i regi av Kruse Smith og Rema Etablering beliggende sentralt i Lørenskog kommune. Her skal det bygges flotte selveierleiligheter fordelt på fire bygg rundt en indre hage for å skape gode uterom og godt bomiljø for beboerne.

Oppgaven
Bolig er kanskje den dyreste investeringen man gjør i livet. Oktan Oslo fikk oppgaven med å hjelpe utbygger med å treffe den riktige målgruppen og skille seg ut i et stadig hetere boligmarked i Oslo-regionen. Da trenger man et sterkt konseptuelt uttrykk og Oktan har fått være med på hele prosessen i byggeprosjektet. Ekstra gøy var det at Skårersletta kvartal er det prosjektet på Østlandet med flest antall solgte leiligheter fra juni til august 2017! Det viser at vi har gjort noe riktig. 
Rekken av elementer som lages i en slik type prosess er lang:
  • Navn på prosjektet
  • Logo
  • Grafisk profil
  • Kampanjer - analoge og digitale
  • Blogg
  • Nettside
  • Prospekt
  • Visningssenter
  • Byggeplasskilt


Grafisk profil
Vi har valgt en frisk og moderne fargepalett. En skarp magenta farge er godt synlig både på trykk og i omgivelsene.  En klassisk og lettlest font er valgt for å fremelske det urbane og ungdommelige uttrykket.

Illustrasjon av fargepaletten til Skårersletta kvartal laget av Oktan Oslo

Logo
Logoen til Skårersletta kvartal er inspirert av selve prosjektet hvor bygningsmassen vil danne en ramme rundt en grønn lunge i midten.

Sort og magentafarget logo til Skårersletta kvartal laget av Oktan Oslo

Prospekt
Prospektet skal presentere boligprosjektet på en slik måte at folk får lyst til å bo i kvartalet. Her finner man informasjon om hver enkelt leilighet og om de materialvalg og kvaliteter som skal benyttes. Det er laget flotte 3D illustrasjoner av leilighetene og eksteriøret og det er disse kombinert med bilder fra nærmiljøet som viser hvordan det vil være å bo i Skårersletta kvartal.

Bilde av oppslag og forside av prospektet til Skårersletta kvartal laget av Oktan Oslo


Visningssenteret
To Moelven-brakker har blitt et hensiktsmessig visningslokale og en god arbeidsplass for meglerne. Vi har tatt i bruk både ut- og innvendige vegger til kommunikasjon. Utvendig har vi brukt profilfargene for å skape gjenkjennelse. Innvendig finner man 3D-illustrasjoner fra prosjektet, samt nabolagsprofil. Her kan man også se modell av prosjektet og hvilke materialer som skal brukes i leilighetene.

Bilde av visningssenteret by night laget av Oktan Oslo

 

Annonser
Mye av markedsføringen går i våre dager i digitale kanaler, men fortsatt blir det laget en god del annonser til dagspressen. Det har blitt laget helsider og halvsider som presenterer prosjektet og som forteller om når det er visning i Visningssenteret.

Annonser for Skårersletta kvartal laget av Oktan Oslo

Nettsider og digital markedsføring

Vi har også utviklet og driftet en omfattende digital kampanje for Skårersletta Kvartal. 

Den kan du lese om her.