Da mennesket lærte seg å skrible på stein ble reklamen skapt. Helt siden den gang har vi annonsert for varer og tjenester på alle tenkelig måter og flater. Og det er ingenting som tyder på at det blir en endring med det første. 

Illustrasjonsbilde til digital markedsføring øye

Vi mener at digital markedsføring ikke bare er et sett nye kanaler, men at det krever en ny tilnærming til hvordan vi jobber. Gjennom mange års erfaring, og daglig fokus på å holde oss oppdatert på nye muligheter, har vi kommet frem til gode metoder og prosesser for å levere digital marketing som virker. 

Innsikt og målgrupper

Når vi skal utarbeide en digital markedsføringsstrategi gjør vi først et grundig innsiktsarbeid for å avdekke informasjon om dem vi ønsker å kommunisere med.

Aldri før har vi hatt samme mulighet til å styre og målrette budskapene vi sender ut så presist og treffsikkert. Målretting stiller høye krav til å kjenne målgruppene vi skal snakke til svært godt. Store grupper som for eksempel ”menn,  40-50 år” blir for vagt når forbrukerne krever innhold som oppleves som skreddersydd og relevant. For å bli godt kjent med målgruppene utarbeider vi derfor personas (fiktive personer som representerer vesentlige trekk ved målgruppen) som hjelper oss å produsere meningsfylt innhold.

Når personifiseringene av målgruppen, eller målgruppene, er på plass, danner dette grunnlaget for hvordan budskapene skal utformes og plasseres. Personasene danner også et godt og utfyllende bilde rundt søk og søkeordsanalyser. Tall blir bare tall og ord bare ord hvis vi ikke har gode verktøy for å omsette kunnskapen til konklusjoner og konkrete planer for hvordan man skal bruke innsikten.

Always-on

Digital markedsføring gjør det mulig å gå fra et kampanjefokus hvor man markedsfører seg i en avgrenset periode til en kontinuerlig tilstedeværelse (Always-On). En Always-On tilnærming innebærer at kommunikasjon rundt oppdragsgivers produkter og/eller tjenester alltid er tilgjengelig for den enkelte målgruppe.

STDC

Som sertifisert partner jobber vi tett sammen med Google og bruker rammeverket See, Think, Do, Care som utgangspunkt for hvordan vi strukturerer digital kommunikasjon. Arbeidsmodellen består av fire faser som vi kaller Oppdage, Vurdere, Handle og Vedlikeholde. Modellen er svært tydelig på innholdet i de ulike fasene; hvem man skal nå, hvorfor og hvordan. I tillegg er tydelige KPI’er og hvordan man skal måle definert fra kampanjestart.

Analyse

Morgendagens vinnere i digital markedsføring måler definerte mål kontinuerlig og optimaliserer fortløpende basert på analyser. Ved å benytte moderne analysesystemer vet vi til enhver tid hvordan den digital markedsføringen fungerer. Vi bruker innsikten til å få best mulig effekt ut av de ressursene vi har tilgjengelig.

Hver eneste dag utfordrer vi oss selv, og hverandre, til å finne et bedre svar. Et bedre svar på gårsdagens spørsmål og morgendagens muligheter. Et bedre svar som, når vi lykkes, er det du tror på i morgen.
For, i bunn og grunn, er oppgaven ganske enkel: Vi skal få sagt det du har å si.

“Instead of one-way interruption, Web marketing is about delivering useful content at just the right moment that a buyer needs it.”

David Meerman Scott

Vil du vite mer om digital markedsføring?
Vi kontakter deg gjerne!

Performance Marketing - Google og galskap !

12.02.2015

Som alltid og spesielt nå i den digitale tidsalder handler det om tre ting i reklame:
Rett budskap - til rett person - til rett tid. Den store forskjellen fra tidligere og til nå er at vi nå virkelig kan treffe blink med konkrete bevis på effekten.

Les mer

Fra tradisjonell reklame til digital markedsføring

14.11.2014

Frem til i dag har du hatt god oversikt over hvilke reklamekanaler og virkemidler du har tilgjengelig for å gjøre kundene oppmerksomme på hva du har å tilby. Du har prøvd mange og har en god formening om hva som fungerer til hvilke anledninger.

Les mer