Digital markedsføring har ikke en sluttdato. Den har en start og deretter et livsløp som krever kontinuerlig oppfølging og optimalisering. Din digitale markedsføringsstrategi må handle om hvordan du alltid kan være tilstede for målgruppene dine. Som sertifisert Google-partner ligger rammeverket STDC (See, Think, Do, Care) til grunn for hvordan vi strukturer opp digitale markedsføringstiltak for våre kunder.

Illustrasjonsbilde til digital markedsføring øye

Da mennesket lærte seg å skrible på stein ble reklamen skapt. Helt siden den gang har vi annonsert for varer og tjenester på alle tenkelig måter og flater. Digital markedsføring er ikke bare et sett nye kanaler, men en ny tilnærming til hvordan vi jobber.

Innsikt og målgrupper

Aldri før har vi hatt samme mulighet til å styre budskapene vi sender ut så presist og treffsikkert. Denne målrettingen stiller høye krav til å kjenne målgruppene vi skal snakke med svært godt. Alt starter derfor med et grundig innsiktsarbeid for å avdekke mest mulig informasjon om de vi ønsker å kommunisere med.

Dagens forbrukere krever mer enn å bli informert, de vil ha innhold som er underholdene, skreddersydd og relevant. Med utgangspunkt i innsikten utarbeider vi personas, fiktive personer som representerer vesentlige trekk ved målgruppen eller målgruppene. Disse danner grunnlaget for hvordan budskapene skal utformes som meningsfylt innhold og plasseres.

Always-on i digitale kanaler

Digital markedsføring og -strategi kan enkelt oppsummeres på godt ”nynorsk” som always-on. Det vil si at man hele tiden overvåker og analyserer alle tiltak med det for øye å gjøre de bedre. I vår digitale verden er stort sett alt målbart ned til minste detalj. Antall klikk, konvertering, fluktfrekvens og så videre gir gode indikasjoner på hvor forbedringspotensialet ditt ligger. Ikke minst kan du se hva som fungerer – og gjøre enda mer ut av det.

SEO – søk og søkeordsanalyser

Tall blir bare tall og ord bare ord hvis vi ikke har gode verktøy for å omsette kunnskapen til konklusjoner og konkrete planer for hvordan man skal bruke innsikten. Å skape relevant og interessant innhold er med på å skape relevante søk. Google ønsker alltid å gi søkerne sine gode svar og derfor belønner de de annonsørene som har best samsvar mellom nøkkelord/søkefrase og de svarene de gir på landingssiden sin. Vi benytter verktøy som Google Analytics, Google Search Console og BingWebmaster Tools for å måle trafikk og sette opp sporinger av kampanjer og konverteringer. 

Sist men ikke minst: Digital markedsføring og innhold

Vi tør faktisk å strekke det så langt som å si at en merkevare i dag ikke når målgruppene uten innhold som er relevant og interessant. Det er ikke lenger mulig å oppnå gode rangeringer på søkemotorene kun med SEO-arbeid som for eksempel søkeordtopping. Utviklingen er krystallklar: Godt og spennende innhold blir stadig viktigere. Google skrur hele tiden på sine algoritmer slik at kvaliteten på innholdet blir den viktigste verdien. Skal nettstedet ditt bli funnet av Google, må det oppfylle ikke bare tekniske, men også redaksjonelt grunnleggende krav.

Hver eneste dag utfordrer vi oss selv, og hverandre, til å finne et bedre svar. Et bedre svar på gårsdagens spørsmål og morgendagens muligheter. Et bedre svar som, når vi lykkes, er det du tror på i morgen. For, i bunn og grunn, er oppgaven ganske enkel: Vi skal få sagt det du har å si.

Hva da sa du?

CPC, ROAS, CPA eller CTR? I digital markedsføring er det mange forkortelser som benyttes og ikke alle er like enkle å forstå. Her er en oversikt over de mest brukte: Forkortelser i digital markedsføring

“Instead of one-way interruption, Web marketing is about delivering useful content at just the right moment that a buyer needs it.”

David Meerman Scott

Ja! Jeg vil vite mer om digital markedsføring.

Performance Marketing - Google og galskap !

Som alltid og spesielt nå i den digitale tidsalder handler det om tre ting i reklame:
Rett budskap - til rett person - til rett tid. Den store forskjellen fra tidligere og til nå er at vi nå virkelig kan treffe blink med konkrete bevis på effekten.

Les mer

Landskap Afrika

Fra tradisjonell reklame til digital markedsføring

Frem til i dag har du hatt god oversikt over hvilke reklamekanaler og virkemidler du har tilgjengelig for å gjøre kundene oppmerksomme på hva du har å tilby. Du har prøvd mange og har en god formening om hva som fungerer til hvilke anledninger. Men nå opplever du plutselig å stå midt i et nytt landskap hvor alt handler om digital markedsføring og sosiale medier. Det dukker opp nye typer byråer som vil snakke med deg og alt er ikke lenger like oversiktlig.

Les mer