Uansett om man er pålagt eller selv velger å publisere en årsrapport, er det viktig å gripe muligheten til å gjøre årsrapporten til en viktig strategisk kommunikasjonskanal. Årsrapporten trenger nemlig ikke være et kjedelig pliktløp, men heller vårens vakreste eventyr, der design og innhold skaper en god ramme for historiefortelling som viser og overbeviser.

Ikon av grafer for årsrapport og kvartalsrapporter

Gjennomarbeidet arbeidsprosess

For å få mest mulig igjen for alt arbeidet med å få en ferdig årsrapport, fra idé- og konseptutvikling til den er ferdig trykket eller lagt ut på nett, må man ha en en god prosjektplan, tydelige mål og et dedikert team som tar ansvar gjennom alle faser av prosessen.

Et tydelig konsept får frem visjon og verdier

Årsrapporten skal ikke bare gi et riktig bilde av virksomheten og resultatene av fjorårets arbeid. Hvordan man utnytter og videreutvikler ressurser og vurderinger av konkurransebildet skal også med. Sist, men ikke minst, årsrapporten skal vise hvordan man utøver et bærekraftig samfunnsansvar (CSR). Rundt alt dette skal det ligge et tydelig konsept, som med tekst og bilder sier noe om bedriften som tall ikke kan vise. Her kommer gjerne visjon og verdier til syne.

Årsrapporten – et viktig element i merkevarebyggingen av selskapet

Målgruppene for årsrapporten kan være mange og varierte. Både eksterne (myndigheter, journalister og investorer) og interne (ansatte, aksjonærer og samarbeidspartnere), kan bruke årsrapporten som arbeidsverktøy. I tillegg skal man ikke glemme at årsrapporten er bedriftens ansikt utad når det kommer til strategiske prioriteringer og muligheter – og gjennom dette en del av merkevarebyggingen rundt selskapet.

Nyttig informasjon

Rapportering av samfunnsansvar

Oslo Børs har i samarbeid med Norsif (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer) utarbeidet en veiledning med eksempel på en prosess for rapportering av samfunnsansvar. Veiledningen er et nyttig og praktisk verktøy for å bidra til en effektiv, helhetlig og relevant samfunnsansvarsrapportering.

Oslo Børs’ veiledning om rapportering av samfunnsansvar finner du her!

“Nyttig x Interessant x Inspirerende = Innovativt innhold.”

Ann Handley
Forfatter og Chief Content Officer hos MarketingProfs

Vil du snakke med oss om muligheter med  årsrapport?
Vi kontakter deg gjerne!

Andre artikler relatert til årsrapport