Uansett om man er pålagt eller selv velger å publisere en årsrapport, er det viktig å gripe muligheten til å gjøre årsrapporten til en viktig strategisk kommunikasjonskanal. Årsrapporten trenger nemlig ikke være et kjedelig pliktløp, men heller vårens vakreste eventyr, der design og innhold skaper en god ramme for historiefortelling som viser og overbeviser.

Årsrapport og kvartalsrapporter

For å få mest mulig igjen for alt arbeidet med å få en ferdig årsrapport, fra idé- og konseptutvikling til den er ferdig trykket eller lagt ut på nett, må man ha en en god prosjektplan, tydelige mål og et dedikert team som tar ansvar gjennom alle faser av prosessen.

Årsrapporten skal ikke bare gi et riktig bilde av virksomheten og resultatene av fjorårets arbeid. Hvordan man utnytter og videreutvikler ressurser og vurderinger av konkurransebildet skal også med. Sist, men ikke minst, årsrapporten skal vise hvordan man utøver et bærekraftig samfunnsansvar (CSR). Rundt alt dette skal det ligge et tydelig konsept, som med tekst og bilder sier noe om bedriften som tall ikke kan vise. Her kommer gjerne visjon og verdier til syne.

Målgruppene for årsrapporten kan være mange og varierte. Både eksterne (myndigheter, journalister og investorer) og interne (ansatte, aksjonærer og samarbeidspartnere), kan bruke årsrapporten som arbeidsverktøy. I tillegg skal man ikke glemme at årsrapporten er bedriftens ansikt utad når det kommer til strategiske prioriteringer og muligheter – og gjennom dette en del av merkevarebyggingen rundt selskapet.

Tips for en vellykket årsrapport

  • Sett sammen et godt team og lag en tydelig prosjektplan med ansvarsfordeling, fremdrift og deadlines.
  • Vær tydelige på ambisjonsnivå og målsettinger.
  • Lag en struktur og disposisjon for innholdet, et kreativt idé- og kommunikasjonskonsept som underbygger virksomhetens strategi og forsterker merkevaren, og velg redaksjonell tilnærming og vinkling av budskap.
  • Sørg for et visuelt uttrykk der spennende informasjonsgrafikk og gjennomtenkt fotoregi ivaretar og forsterker den grafiske profilen.
  • Utforming av aktuelt innhold (tekst, bilder og video) må øke innholdets tilgjengelighet.
  • Pass på at dine digitale løsninger imøtekommer krav til universell utforming (UU) og muliggjør enkel navigasjon, nedlastning, deling og utskriving.
  • Hvis du velger både trykt og digital versjon er det viktig at disse samspiller, utfyller hverandre og trekker i samme retning.
  • Tilgjengeliggjøring av hele eller deler av innholdet kan bidra til økt digital synlighet. Tenk søkemotoroptimalisering, blogg, nyhetsbrev, egne artikler eller innhold til nye bedriftspresentasjoner.

Vi kan årsrapport

Oktan har, i mer enn 25 år, vært med på å utvikle et hundretalls årsrapporter for alt fra børsnoterte selskaper, offentlige virksomheter, organisasjoner og både store og små private bedrifter. Vi har bred erfaring innen konseptutvikling, design, innholdsproduksjon og publisering av årsrapport både digitalt og på papir.

“Nyttig x Interessant x Inspirerende = Innovativt innhold.”

Ann Handley
Forfatter og Chief Content Officer hos MarketingProfs

Vil du vite mer om årsrapport?
Vi kontakter deg gjerne!

Årsrapporten - vårens vakreste eventyr

19.09.2017

Nå er tiden kommet for å sette i gang arbeidet med å planlegge arbeidet med et av årets viktige kommunikasjonskanaler - årsrapporten. Ikke tenk at dette er årets pliktløp, men årets mulighet til å gjøre en revisjon av egen kommunikasjon. Rapporten er en investering i intern tid og innkjøpte tjenester og vi kan bistå dere med å få mest mulig ut av investeringen.

Les mer

Connecting the dots*

29.02.2016

Hans Roslings fremstillinger av helseutvikling i den tredje verden forbløffer alle som ser dem. Det står ikke så ille til i verden som man skulle tro, faktisk går det fremover både her og der - ikke minst i Afrika.

Les mer