Hvorfor utgir Weber Grill et kundemagasin? Eller Den Norske Turistforening? Eller ...? Fordi vellykkede bedrifter bruker denne push-aktiviteten på en målrettet måte for å bygge tillit og troverdighet, opprettholde relasjoner og til slutt selge mer.

Kundemagasiner jobber både i B2C og B2B markedet. Gode kundemagasiner må være så profesjonelt utført at de ikke skiller seg vesentlig fra kjøpstidsskrifter produsert av diverse forlagshus. Husk at magasiner som selges på kiosken er profesjonelt produsert. I redaksjonen jobber journalister, grafikere, redaktører og fotografer hånd i hånd. Så hvis det er denne kvaliteten du er ute etter, ja da må du jobbe med fagfolk. For eksempel oss.

  • Kundemagasiner, som ligner på kjøpetidsskrifter, skaper troverdighet og tillit blant leserne.
  • Kundemagasiner styrker forholdet mellom kunden og bedriften parallelt med spredningen av produktinformasjon.


Utgivere av kjøpetidsskrifter produserer magasiner for sine lesere. Vi produserer magasiner for våre kunders kunder. Til dette bruker vi vår solide magasin– og markedserfaring til å løfte kundemagasinet ditt til å bli en publikasjon laget av en profesjonell redaksjon. Hos oss får du redaktør, journalister, grafikere og fotografer som mestrer kunsten historiefortelling.

For å lage et godt kundemagasin trenger man nemlig bare to ting. For det første en solid redaksjon og for det andre noe å fortelle. På det første punktet har du oss. Og punkt nummer to? Alle bedrifter har mye å fortelle. Det kan bare være veldig vanskelig å finne historiene. Også her har du oss.

“Enten må du skrive om noe som er verdt å lese,
eller gjøre noe som er verdt å skrive om.”

Benjamin Franklin
Oppfinner

Vil du vite mer om magasin?
Vi kontakter deg gjerne!

Hvordan bruke emosjonell intelligens for å skape ny kunnskap

06.10.2017

Konkurransen i samfunnet er blitt hardere. Digitaliseringen og endringstakten er raskere enn noen gang. Hierarkiske organisasjonsformer oppløses til fordel for «flate» og fleksible former med mye lagarbeid. Kompetansekravene øker. Også innen markedsføring. Men ofte er ressursene knappe. Det må prioriteres. Det nytter ikke med en god strategi hvis du ikke har medarbeidere med rett kompetanse for å gjennomføre den. Strategi og kompetanse må derfor ses på som to sider av samme sak.

Les mer

Årsrapporten - vårens vakreste eventyr

19.09.2017

Nå er tiden kommet for å sette i gang arbeidet med å planlegge arbeidet med et av årets viktige kommunikasjonskanaler - årsrapporten. Ikke tenk at dette er årets pliktløp, men årets mulighet til å gjøre en revisjon av egen kommunikasjon. Rapporten er en investering i intern tid og innkjøpte tjenester og vi kan bistå dere med å få mest mulig ut av investeringen.

Les mer