Logoen er organisasjonens kjennemerke og selve symbolet på organisasjonens identitet. Den visuelle identiteten bygges rundt organisasjonens logo.

Illustrasjonsbilde til logodesign brennjern med stjerne

Det vi kaller logo er i realiteten bedriftens navnetrekk eller symbol, eller en kombinasjon av disse. Avhengig av hvordan bedriftens designprogram er bygges opp, kan logoen blant annet utformes som et rent navnetrekk (typografisk logo), som et grafisk symbol (illustrativ logo), en kombinasjon av navnetrekk og symbol (kombinasjonslogo), eller en sammensmelting av de to elementene som en form (integrert logo).

Gi bedriften en identitet

Logoen skal fortelle omgivelsene hvem du er, hva du holder på med og hva du står for. Den er et kjennetegn som benyttes for å identifisere organisasjonen og deres ”produkt” overfor medlemmene, samt å skille ”produktet” fra sine konkurrenters tilsvarende. Det vil si å gi organisasjonen en identitet utad som posisjonerer organisasjonen riktig i målgruppens bevissthet og skiller organisasjonen fra konkurrentene.

Logoen skal ikke levne tvil om hvem som er avsender. Det er derfor viktig å benytte logo sammen med andre profilelementer som kan knyttes til organisasjonen og som er med på å gi organisasjonen en identitet.

“The life of a designer is a life of fight. Fight against the ugliness. Just like a doctor fights against disease. For us, the visual disease is what we have around, and what we try to do is cure it somehow with design.”

Massimo Vignelli

Vil du vite mer om logodesign?
Vi kontakter deg gjerne!

Vi er visuelle dyr

Vi er visuelle dyr

70 prosent av sansereseptorene våre sitter i øynene. Et tidels sekund er alt vi trenger for å oppfatte en visuell scene, enten det er et bilde på en utstilling eller vi runder et gatehjørne i en ukjent by. Det tar oss 150 millisekund å oppfatte et symbol, og ytterligere 100 millisekund å tolke det. Ett bilde sier ikke bare mer enn tusen ord, det sier det tusen ganger raskere.

Les mer

Visuell identitet - hvorfor bry seg?

En visuell identitet rommer alt en bedrift står for og vil formidle til kundene sine. Da spiller også papiret en viktig rolle.

Les mer