Oktan Oslo er et reklamebyrå som jobber i alle kanaler og som derfor har alle fagekspertene i eget hus. Våre kundeteam er satt sammen med eksperter fra forskjellige fagområder slik at vi kan frembringe de beste og mest resultatbringende løsningene for våre kunder.

Vi har vår historie i kreativitet, teknologi, design og innhold og vil alltid utforske de muligheter og utfordringer som oppstår i den rivende utviklingen som vår tids digitale transformasjoner skaper.

Vi er akkurat slik et moderne reklamebyrå bør være i dag. Vi har alt i eget byrå – og skulle vi trenge noe mer så har vi det i eget konsern.

Kontakt oss for en prat

Strategiske og kreative ressurser

Vi er kjent for vår entusiasme for det vi jobber med. I et landskap mellom forretning og kreativitet der nye tanker og idéer møter nødvendig innsikt og strategi. Der jobber vi for at våre kunder skal oppnå de beste resultatene.

Vi er et nettverk som kjenner hverandre og som møtes regelmessig. Vi inspirerer hverandre, lærer av hverandre og sammen sørger vi for at alle våre strategiske og kreative ressurser er tilgjengelig for hver kunde.

Media Bergen

Oktan er en del Media Bergen, et skandinavisk kommunikasjonshus bestående av selskaper innen reklame, PR, analyse og digital kommunikasjon. Vi er 250 dedikerte medarbeidere og har kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger, Drammen, Hamar, København og Stockholm.

Alle selskapene er bygget på de samme grunnleggende skandinaviske verdiene. Den kultur som preger oss er ikke vedtatt i et styrerom, men er skapt over tid nedenfra og opp.

Vi gjør alt vi kan for å skape et best mulig samarbeidsklima

Samarbeidsklima mellom en kunde og et reklamebyrå er ikke først og fremst et forhold mellom to selskaper, to kontorer, to bygninger eller to juridiske enheter. Det er samarbeid mellom mennesker og vil som sådan alltid by på utfordringer. Mennesker er forskjellige. Vi har ulik bakgrunn, ulike oppfatninger, ulike erfaringer og ulik sans for humor. Likevel skal vi makte å enes om strategier, reklameløsninger og medievalg. Det sier seg selv at det kan bli diskusjoner og meningsutvekslinger av slikt. Meningsutveksling er som regel alltid av det gode så lenge man har et felles mål: A finne den beste løsningen på den aktuelle utfordringen. Vi i Oktan Oslo legger vekt på å skape et best mulig samarbeidsklima i alle våre kundeforhold. Vi tror forutsetningene for å få det til øker hvis vi på forhånd er enige om noen enkle kjøreregler.

Vi tror det går an å oppsummere forutsetningene i noen enkle begreper:

Respekt

Ethvert fruktbart samarbeid starter med gjensidig respekt. Respekt for hverandres kompetanse, respekt for hverandres penger og respekt for hverandres tid. Det betyr at reklamebyrået gjør klokt i å innse at kunden er den som vet mest om sine produkter, tjenester og problemstillinger. På samme måte innser den kloke kunden at reklamebyrået besitter en unik spisskompetanse innenfor sine fagområder. Det betyr også at vi som reklamebyrå har respekt for at vi håndterer andres penger og at de forslag vi presenterer reflekterer dette. Og det betyr at både kunde og byrå innser at tid er penger og at man tilstreber en så høy grad av effektivitet i samarbeidet som mulig.

Tillit

Tillit handler først og fremst om å tro på hverandres gode intensjoner, at begge parter vil hverandre vel, og at man går inn i et hvert prosjekt med en grunnleggende tro på at alt gjøres og oppfattes i beste mening. Det betyr at byrået tør å presentere dristige og nytenkende løsninger fordi man vet at det blir oppfattet i beste mening. Det betyr at kunden tør å gi byrået all tilgjengelig informasjon fordi han vet at alt blir behandlet i fortrolighet og brukt i beste mening med de beste intensjoner.

Mot

Med tillit følger mot. Mot til å være uenig. Mot til å være enig. Mot til å gjøre det rette. Når begge parter stoler på hverandres gode intensjoner, er meningsutvekslinger og diskusjoner ikke lenger farlige eller ubehagelige. Ut av frykt kommer ingen gode diskusjoner. Ei heller resultater. Av fryktløshet derimot, kan det skapes historie.

Ydmykhet

Ingen sitter på alle svarene. Ikke reklamebyrået, ikke annonsøren. De fleste av oss har flere spørsmål enn svar. Det er nettopp det som gjør kommunikasjon til et så spennende fag. Det er så mange veier å gå, og det finnes ofte mer enn en vei til målet. Ydmykhet med tanke på at ting ofte er vanskeligere enn de gir seg ut for, er en god egenskap å ta med seg i ethvert samarbeid. Det samme er erkjennelsen av at ting ofte tar tid og at de færreste suksesser blir til over natten.

Glede

Det snakkes veldig mye om samarbeidsvilje. Og veldig lite om samarbeidsglede. Vi må passe oss for den gledesløse profesjonaliteten som preger alt for store deler av både næringsliv og offentlighet. Vi tror de kommer lenger som tør å le sammen, og som klarer å glede seg over hverandres suksess.

vann for livet røde kors prosjekt

Vann for livet

Oktan Oslo støtter Røde Kors sitt prosjekt Vann for livet. Vann for livet er et solidaritetsprosjekt som går ut på å skaffe mennesker rent drikkevann. Det gjøres ved å bore brønner, sikre vannkilder, etablere lokale vannstyrer og gi opplæring i hygiene og andre helsefremmende tiltak.

I områder hvor vi borer etter brønner kan en brønn gi rent vann til ca 1000 mennesker. Det gir muligheten for et bedre liv ved at de får bedre helse, tid til skolegang og arbeid.

Med unntak av luft er det ingenting som er så livsnødvendig for mennesker som vann. Og ingenting som det i enkelte områder er så desperat knapphet på. Men det går altså an å gjøre noe med det med ganske små midler. Heldigvis.

Vi oppfordrer alle våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører til også å støtte prosjektet. Vi har sett at det nytter!

Les mer om Vann for livet på www.vannforlivet.no

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

What's Your Story?

For to år siden lanserte Instagram sitt Historie-konsept, og mange mente at det var en frekk kopi av Snapchat´s Mystory. Nå lanserer begge konkurrentene nye funksjoner for å stille sterkere i konkurransen om annonsebudsjettene. 

Les mer

SEO vs SEM - Hva er forskjellen?

Dette er et spørsmål vi ofte får fra våre kunder når de skal i gang med å bygge en digital kommunikasjonsplatform. 

Les mer