Reklamen, enten vi liker den eller ikke, er fremdeles en naturlig del av den totale kommunikasjonsmiksen. Om det er mer tradisjonelle aktiviteter som kundeavis eller avisannonser eller snapper og bannere, skal den gjerne engasjere og invitere til aktiviteter i digitale kanaler. Å mestre et godt samspill mellom gamle og nye plattformer, er kjernen i dagens kommunikasjonsplanlegging.

Illustrasjonsbilde til reklame og kommunikasjon

Dagens marked er preget av like mye konkurranse rundt kommunikasjonstiltakene som rundt produktene. I en tid der forbrukerne oversvømmes av alskens aktiviteter og budskap på betalt plass, blir innsikt i målgruppene stadig viktigere. Jo mer du vet, jo mindre sannsynlig er det å bruke mye penger på noe som ikke fungerer. Grunnlaget for en vellykket reklame- og kommunikasjonsaktivitet som bygger merkevaren din ligger i forarbeidet.

Planlegging

Kommunikasjonsstrategien er veikartet som danner grunnlaget for alt merkevaren sier og alt vi gjør. Ofte kan det føles som det tar uendelig lang tid før man faktisk begynner å lage noe. Men uten en solid grunnmur vil huset sannsynligvis ganske fort begynne å vakle. En god og gjennomarbeidet strategi inneholder en realitetsorientert beskrivelse av nå-situasjonen sammen med en tydelig beskrivelse av visjon og ønsket posisjon. Dette summeres opp i tiltak, hoved- og delmål. Vi mener at et vellykket strategidokument også inkluderer målgruppeinnsikt og –analyse. Det vil si at man kan avstemme hva det faktisk er målgruppene vil vite – ikke bare en tanke om det du har lyst til å si.

Gjennomføring

Samspillet mellom innsikt, kreativitet og teknologiske muligheter er fundamentet for effektive og engasjerende kampanjer. Kampanjeutvikling er ikke hva det en gang var. Vi har gått fra å tenke avgrensende kampanjeperioder til å utvikle budskap som skal være på hele tiden. Det betyr ikke at det er det samme banneret eller Facebook-annonsen som skal ligge ute hele tiden, men at budskapene skifter i takt med forbrukernes interesser. Hvis du selger paraplyer, vær der når det regner. Det handler om å være klar til å kommunisere – døgnet rundt, hver dag, hele året – når noen vil høre.

Effekt

Oktan Oslo sammensatt av alle fagdisipliner et reklamemiljø trenger. Vi lager vi ideer og konsepter, skriver, illustrerer, designer, produserer, programmerer, implementerer og optimaliserer. Å bygge en merkevare tar tid. Hvilke assossiasjoner skal forbrukerne ha? Hvilken identitet skal de kjenne seg igjen i? 

Vi hjelper deg å ta skrittene inn i forbrukernes bevissthet, hender og hjem.

"Creativity is like washing a pig. It’s messy. It has no rules. No clear beginning, middle or end. It’s kind of a pain in the ass, and when you’re done, you’re not sure if the pig is really clean or even why you were washing a pig in the first place."

Luke Sullivan

Ja! Jeg vil vite mer om reklame og kommunikasjon!

Den kjedelige reklameoppskriften

Den kjedelige reklameoppskriften

I dag har jeg jobbet en dag hos Oktan i forbindelse med "Gi av deg selv"-dagen arrangert av Foreningen Norge-Sierra Leone. Pengene jeg har tjent går til foreningen. Helen Anker (16).

Les mer

 

Tre i solnedgang

Fra tradisjonell reklame til digital markedsføring

Frem til i dag har du hatt god oversikt over hvilke reklamekanaler og virkemidler du har tilgjengelig for å gjøre kundene oppmerksomme på hva du har å tilby. Du har prøvd mange og har en god formening om hva som fungerer til hvilke anledninger. Men nå opplever du plutselig å stå midt i et nytt landskap hvor alt handler om digital markedsføring og sosiale medier. Det dukker opp nye typer byråer som vil snakke med deg og alt er ikke lenger like oversiktlig.

Les mer