Reklamen, enten vi liker den eller ikke, er fremdeles en naturlig del av den totale kommunikasjonsmiksen. Om det er mer tradisjonelle aktiviteter som kundeavis eller avisannonser eller snapper og bannere, skal den gjerne engasjere og invitere til aktiviteter i digitale kanaler. Å mestre et godt samspill mellom gamle og nye plattformer, er kjernen i dagens kommunikasjonsplanlegging.

Kontakt oss for en prat

Illustrasjonsbilde til reklame og kommunikasjon

Dagens marked er preget av like mye konkurranse rundt kommunikasjonstiltakene som rundt produktene. I en tid der forbrukerne oversvømmes av alskens aktiviteter og budskap på betalt plass, blir innsikt i målgruppene stadig viktigere. Jo mer du vet, jo mindre sannsynlig er det å bruke mye penger på noe som ikke fungerer. Grunnlaget for en vellykket reklame- og kommunikasjonsaktivitet som bygger merkevaren din ligger i forarbeidet.
 

Se eksempler på reklameoppdrag:
Velux  |  Norges Røde Kors  |  Quick Car Fix  |  Bufdir

Kommunikasjonsstrategi er veikartet

Kommunikasjonsstrategien er veikartet som danner grunnlaget for alt merkevaren sier og alt vi gjør. Uten en solid grunnmur vil huset sannsynligvis ganske fort begynne å vakle. En god og gjennomarbeidet strategi inneholder en realitetsorientert beskrivelse av nå-situasjonen sammen med en tydelig beskrivelse av visjon og ønsket posisjon. Dette summeres opp i tiltak, hoved- og delmål. Vi mener at et vellykket strategidokument også inkluderer målgruppeinnsikt og –analyse. Det vil si at man kan avstemme hva det faktisk er målgruppene vil vite – ikke bare en tanke om det du har lyst til å si.

Betydningen av en klar kommunikasjonsstrategi er avgjørende for å drive effektiv merkevarebygging, utnytte tilgjengelige ressurser mest mulig effektivt og vinne både oppmerksomhets- og produktkkonkurransen. En god orienteringsløper vet at man må kunne lese et kart, og finne den smarteste veien, for å vinne. For selv om den korteste veien mellom to punkter er en rett linje, er det sannelig ikke sikkert det er den raskeste.

 

For å lykkes med strategien er det viktig å:

  • Fremstå med en personlighet folk liker (gjennom verdier og visjoner)
  • Ha fokus på det som er relevant og interessant for målgruppen (med et godt budskap)
  • Fortelle budskapet på en spennende måte (et eget kreativt konsept)
  • Skille seg ut fra konkurrentene (ta en tydelig posisjon)

Det vil si; før man starter med selve utformingen av kommunikasjonen i ulike kanaler, må man etablere en kommunikasjonsstrategi som forteller hvilken retning markedsføringen skal ta.

9 trinn til en god kommunikasjonsstrategi

1. Definer rollen kommunikasjonen skal ha

Aller først er det viktig å forstå rollen kommunikasjon skal ha og hva den skal oppnå, for bedriften og for forskjellige prosjekter eller produkter.

2. Analyser bakgrunnen for kommunikasjonen

Før strategien kan utvikles, bør den faktiske situasjonen analyseres. Det er på denne måten handlingspunkter kan identifiseres. Disse vil også være ankerpunkter for senere evaluering av kommunikasjonsarbeidet.

3. Kjenn dine målgrupper

Deretter vurderes alle målgrupper som er relevante for selskapet. Fra kunder og ansatte til f.eks. også nabolaget og pressen.

4. Ha et tydelig budskap

Hva skal man si til målgruppen for å nå målene? Nå skal verdier, kjernebudskap, historier og emner som selskapet kan kobles sammen.

5. Formulering av strategi

Finne en meningsfylt og kortfattet formulering av strategien. Den strategiske og taktiske tilnærmingen i de tidligere punktene gir mange muligheter for diskusjoner og resultater. Den strategiske formuleringen skal være en forenklet versjon av oppsummeringen av alle disse.

6. Kommunikasjonsaktiviteter

Har man tatt prosessen trinn for trinn er det nå et godt utgangspunkt for å sette opp et tydelig kart for hvilke aktiviteter man skal velge og hvem som har ansvaret for gjennomføringen av disse. Dette kan være både internt i bedriften og hos samarbeidspartnere.

7. Ressurser

Når en tiltaksplan er satt opp må tiltakene tilpasses budsjetter og tilgjengelige ressurser.

8. Kritiske suksessfaktorer

Gjennom beskrivelse av kritiske suksessfaktorer for hvert enkelt tiltak, kan hele kommunikasjonsstrategien evalueres.

9. Evaluering

Til slutt følger evalueringen. Mulighetene er mange og varierte; fra analyse av pressedekning, sporing av nettbaserte treff, interne og eksterne undersøkelser, til fullstendig omdømmeanalyse og salgstall.

Idé- og konseptutvikling

Det kreative teamet leverer noe av det viktigste du trenger – idéer. Ikke hvilke som helst idéer, men idéer som skal løse en konkret oppgave: Få budskapet ditt ut til de du skal nå mest mulig effektivt.

Innsikt

Vi bruker nok tid på å forstå kundens verden: Hvem skal vi snakke til? Hvilke faktorer må vi ta hensyn til? Hva er gjort før – hva er det ingen har tenkt på?

Denne innsikten skal spisses og formuleres i en kreativ brief. En kreativ brief er dokumentet som skal sette det kreative teamet i stand til å løse en oppgave best mulig, riktigst mulig og så presist som mulig med hensyn til kundens utfordringer.
Briefen skal spare teamet for unødvendige omveier, den skal peke ut en retning og den skal gjøre det mulig å lage en løsning som gjør en best mulig jobb for kunden.
Den er ikke en oppramsing av selvfølgeligheter.
Den er ikke en sjekkliste.
Den er ikke lik fra gang til gang og den krever et godt stykke arbeid for å bli god.

Boble

I denne fasen skal alt på bordet og opp i lufta:
ingen innfall eller hugskott er for dumme eller rare. Det er vanskelig å være kreativ og kritisk samtidig – så det er viktig å undertrykke Nei-mennesket en stund til.

Lande

Trådene skal samles, puslespillet legges. Helt fra vi er små brukes puslespill som lek og læring. Jo eldre vi blir, jo mer avanserte puslespill kan vi prøve oss på. Metoden er ofte den samme; finne rammen, sortere etter farge og skjønne hvordan de små bruddstykkene skal settes sammen til et bilde.

Trådene skal samles, puslespillet legges. Sortering og realitetsbehandling. Kill your darlings. Bare de beste idéene overlever denne fasen: Kanskje finnes det to retninger som er verdt å følge. For en luksus!

Realisere

Nå kan vi hamre ut noe mer håndfast.
I en god prosess vil det i denne fasen ofte dukke opp idéer og innfall som hever produktet enda mer. Men før deadline skal alt skinne. Løsningen kan trygt slippes ut, og den vil overleve på egenhånd. Gode idéer lever på mange ulike flater og i alle medier – så de som gjør en grundig jobb slipper å finne opp kruttet hver gang en ny kampanje skal ut.

Kampanje

En historie kan fortelles på mange forskjellige måter og ofte er det mest effektivt å gjøre en lang historie kort. Kort og godt blir det hvis man kjenner sitt publikum og sin besøkelsestid.

Samspillet mellom innsikt, kreativitet og teknologiske muligheter er fundamentet for effektive og engasjerende kampanjer.

Kampanjeutvikling er ikke hva det en gang var. Vi har gått fra å tenke avgrensende kampanjeperioder til å utvikle budskap som skal være på hele tiden. Det betyr ikke at det er det samme banneret eller Facebook-annonsen som skal ligge ute hele tiden, men at budskapene skifter i takt med forbrukernes interesser. Hvis du selger paraplyer, vær der når det regner. Det handler om å være klare til å kommunisere – døgnet rundt, hver dag, hele året – når noen vil høre.

Teknologi gjør oss i stand til å visualisere og dramatisere budskap på en overraskende og levende måte. Ikke minst gir teknologien oss mulighet til å kjenne målgruppene våre virkelig godt. Vi kan hente ut tall og statistikk, vite hvem som har vært innom og hvem som gikk forbi. Men uten kreativitet er tall bare tall. Uten evnen til å sette sammen informasjon på en ny måte. Uten evnen til å tolke og trekke konklusjoner. Når teknologi møter kreativitet får man løsninger med både hjerte og hjerne. Smarte nok til å navigere seg frem i informasjonskaoset og treffe de du vil snakke med. Og hjerte nok til å nå frem med budskapet.

 

Effekt

Oktan Oslo sammensatt av alle fagdisipliner et reklamemiljø trenger. Vi lager vi ideer og konsepter, skriver, illustrerer, designer, produserer, programmerer, implementerer og optimaliserer. Å bygge en merkevare tar tid. Hvilke assossiasjoner skal forbrukerne ha? Hvilken identitet skal de kjenne seg igjen i? 

Vi hjelper deg å ta skrittene inn i forbrukernes bevissthet, hender og hjem.

Se eksempler på reklameoppdrag:
Velux    Quick Car Fix   

  Norges Røde Kors     Bufdir

"Creativity is like washing a pig. It’s messy. It has no rules. No clear beginning, middle or end. It’s kind of a pain in the ass, and when you’re done, you’re not sure if the pig is really clean or even why you were washing a pig in the first place."

Luke Sullivan

Vil du vite mer om reklame og kommunikasjon?
Vi kontakter deg gjerne!

Den kjedelige reklameoppskriften

Den kjedelige reklameoppskriften

I dag har jeg jobbet en dag hos Oktan i forbindelse med "Gi av deg selv"-dagen arrangert av Foreningen Norge-Sierra Leone. Pengene jeg har tjent går til foreningen. Helen Anker (16).

Les mer

Tre i solnedgang

Fra tradisjonell reklame til digital markedsføring

Frem til i dag har du hatt god oversikt over hvilke reklamekanaler og virkemidler du har tilgjengelig for å gjøre kundene oppmerksomme på hva du har å tilby. Du har prøvd mange og har en god formening om hva som fungerer til hvilke anledninger. Men nå opplever du plutselig å stå midt i et nytt landskap hvor alt handler om digital markedsføring og sosiale medier. Det dukker opp nye typer byråer som vil snakke med deg og alt er ikke lenger like oversiktlig.

Les mer