Oktan Oslo leverer den kommunikasjonen din merkevare trenger for å leve. For merkevarer i dag skal ikke bare synes – de skal være aktive og ha dialog med sine målgrupper, uansett når og hvilken kanal det er snakk om. Og her, i rommet midt mellom teknologi og kreativitet, jobber vi for at du skal være klar.

Illustrasjonsbilde til reklame og kommunikasjon

Det er ingen hemmelighet at vi ikke liker å motta reklame, se reklame eller høre reklame. Det zappes og skippes så fort man kan. Men ikke bestandig. Det finnes reklame som får oss til å se, høre og dele. 

Det er slik reklame vi ønsker å lage sammen med deg. Kampanjer, filmer, annonser eller hva det nå er som skal til for å få ditt budskap ut – vårt mål er at de du skal snakke til ønsker å bruke tiden sin på deg og din merkevare. Hver eneste dag utfordrer vi oss selv, og hverandre, til å finne et bedre svar. Et bedre svar på gårsdagens spørsmål og morgendagens muligheter. Et bedre svar som, når vi lykkes, er det du tror på i morgen. 

Vi jobber med merkevarer som har den udefinerbare x-faktoren. Den du ikke helt kan sette fingeren på. Den som gjør at du kjenner den igjen uten å se en logo over hele skjermen eller arket. Vår oppgave er å få frem merkevaren både mellom og på linjene. Teknologi gjør oss i stand til å visualisere og dramatisere budskap på en overraskende og levende måte. Når teknologi møter kreativitet får man løsninger med både hjerte og hjerne. Smarte nok til å navigere seg frem i informasjonskaoset og treffe de du vil snakke med. Til å snakke direkte og å nå frem. Med hjerte og hjerne på rett sted får vi sjansen til å si hei. Sjansen til å be om oppmerksomhet – og få det.

Alle oss som jobber her drives av det samme målet. Å lage enda bedre kommunikasjon, uansett om det er sider som skal scrolles eller blas. For, i bunn og grunn, er oppgaven ganske enkel: Vi skal få sagt det du har å si.

"Creativity is like washing a pig. It’s messy. It has no rules. No clear beginning, middle or end. It’s kind of a pain in the ass, and when you’re done, you’re not sure if the pig is really clean or even why you were washing a pig in the first place."

Luke Sullivan

God kommunikasjon – like gammelt som mennesket

Helt siden menneskeapen reiste seg opp på to ben har vi hatt behov for å uttrykke oss. I all hovedsak har vi gjort det på samme måte helt siden den gang; med verbal- og nonverbal kommunikasjon. På mange måter kan man si at det å kunne kommunisere godt er en av de viktigste og mest grunnleggende menneskelige egenskapene, utviklet gjennom tusenvis av år. Hvorfor er det da så vanskelig å mestre?

Definisjonen av kommunikasjon er “å gjøre felles” i betydningen at man har et mål om å dele tanker på en måte som gjør at mottakeren forstår hva vi mener. Men vi trenger ikke nødvendigvis bruke språk for å oppnå dette. Nonverbal kommunikasjon, som peking, nikking eller tommel opp er gode eksempler på at vi ikke alltid trenger språk for at mottakeren skal forstå oss. Verbal kommunikasjon betinger at ordene vi bruker, og hvordan de settes sammen, forstås på samme måte av to som kommuniserer med hverandre. Til sammen utgjør disse en kompleks prosess mellom mennesker. Og siden vi er mennesker og dermed har en iboende trang til å gjøre ting litt vanskelig for oss selv; betyr ikke et ord nødvendigvis det samme for deg og meg, vi kan si en ting og mene noe annet og ikke minst kan vi rett og slett nekte å kommunisere.

Reklame forsøker å bruke de grunnleggende egenskapene i menneskelig kommunikasjon til å formidle en tanke med hensikten “å kunngjøre” eller “rope til”. Disse definisjonene på reklame tar utgangspunkt i at reklame er kommunikasjon som skal oppfordre til eller informere om, altså forsøk på å påvirke en målgruppe i en bestemt retning. Ofte tenker man på reklame som kommunikasjon der målet er at det skal foretas et kjøp. Likevel er for eksempel statlige informasjonskampanjer der målet er at det ikke skal kjøpes noe, som i “slutt å røyke”, reklame. Reklame, akkurat som kommunikasjon, har eldgamle røtter. Både i oldtidens Egypt og Kina ble det reklamert for salg av varer og tjenester. Reklame som kommunikasjon har overlevd gjennom alle disse årene ved å kopiere menneskets verbale- og nonverbale kommunikasjon. For eksempel i middelalderen da de fleste var analfabeter ble reklamen utformet av symboler for at mottakerne skulle forstå hvilken tjeneste man tilbød. Flere av disse er fremdeles i bruk, som en svane for apotek, saks for skredder og en sko for skomaker. 

God kommunikasjon er basert på en gjensidig vilje til å forstå hverandre. Mennesket ønsker å gjøre seg forstått. Vår evne til å tenke kreativt og løse problemer kommer virkelig til sin rett innen kunsten å kommunisere. Ikke bare skal vi fange oppmerksomheten til den vi kommuniserer med, vi skal også bruke “alt vi har” for at vedkommende forstår det vi vil formidle på riktig måte. Så hvordan tar man da en setning fra å være ord satt sammen i en rekkefølge, til å være god kommunikasjon? Svaret ligger i setningens utforming og dramatisering. Vi mennesker trenger en sammenheng for å forstå og dekode et budskap. Fordi vi kan kommunisere mer enn hva ordene betyr og ikke minst: Helt uten ord om nødvendig. I logikk og filosofi snakker man om “inference to the best explanation”. Med dette mener man at ytringsmottakeren bruker alle signaler avsender produserer for å komme frem til en slutning om hva det er avsender ønsker å formidle. Dermed kan man si at det være noe “mer” enn bare ord for å oppfattes som god kommunikasjon for mottakern.

I reklameverdenen sier vi at et budskap som ikke er dramatisert bare er et stykke informasjon. Vår oppgave er å dramatisere det våre kunder vil si på en slik måte at budskapet lettest, og mest riktig, blir dekodet og forstått av målgruppen. Vår dramatisering av budskapet skal være verktøyet man trenger for å trekke en slutning. Sagt på en annen måte, god reklame og god kommunikasjon skaper den beste helhetsforklaringen. God kommunikasjon, og herunder god reklame, tar i bruk de samme mekanismene og virkemidlene. 

God kommunikasjon er en kunst vi bruker hele livet på å lære. Og som vi alle vet, noen lærer det aldri. Reklame og kommunikasjon gjenspeiler mennesket på godt og vondt - vi feiler og vi prøver igjen.

Vil du vite mer om reklame og kommunikasjon?
Vi kontakter deg gjerne!

Den kjedelige reklameoppskriften

13.12.2016

I dag har jeg jobbet en dag hos Oktan i forbindelse med "Gi av deg selv"-dagen arrangert av Foreningen Norge-Sierra Leone. Pengene jeg har tjent går til foreningen. Helen Anker (16).

Les mer

Fra tradisjonell reklame til digital markedsføring

14.11.2014

Frem til i dag har du hatt god oversikt over hvilke reklamekanaler og virkemidler du har tilgjengelig for å gjøre kundene oppmerksomme på hva du har å tilby. Du har prøvd mange og har en god formening om hva som fungerer til hvilke anledninger.

Les mer