I det stadig økende informasjonskaoset blir det stadig vanskeligere å få forbrukernes oppmerksomhet. I dag er ikke selskapene bare i en produktkonkurranse, men også i en kommunikasjonskonkurranse med hverandre.

Illustrasjonsbilde til kommunikasjonsstrategi

Betydningen av en klar kommunikasjonsstrategi er avgjørende for å drive effektiv merkevarebygging, utnytte tilgjengelige ressurser mest mulig effektivt og vinne både oppmerksomhets- og produktkkonkurransen. En god orienteringsløper vet at man må kunne lese et kart, og finne den smarteste veien, for å vinne. For selv om den korteste veien mellom to punkter er en rett linje, er det sannelig ikke sikkert det er den raskeste.

For å lykkes med strategien

er det viktig å:

  • Fremstå med en personlighet folk liker (gjennom verdier og visjoner)
  • Ha fokus på det som er relevant og interessant for målgruppen (med et godt budskap)
  • Fortelle budskapet på en spennende måte (et eget kreativt konsept)
  • Skille seg ut fra konkurrentene (ta en tydelig posisjon)

Det vil si; før man starter med selve utformingen av kommunikasjonen i ulike kanaler, må man etablere en kommunikasjonsstrategi som forteller hvilken retning markedsføringen skal ta. 

Under finner du 9 punkter som hjelper deg litt på veien i strategiarbeidet.

9 trinn til en god kommunikasjonsstrategi

Definer rollen kommunikasjonen skal ha

Aller først er det viktig å forstå rollen kommunikasjon skal ha og hva den skal oppnå, for bedriften og for forskjellige prosjekter eller produkter.

Analyser bakgrunnen for kommunikasjonen

Før strategien kan utvikles, bør den faktiske situasjonen analyseres. Det er på denne måten handlingspunkter kan identifiseres. Disse vil også være ankerpunkter for senere evaluering av kommunikasjonsarbeidet.

Kjenn dine målgrupper

Deretter vurderes alle målgrupper som er relevante for selskapet. Fra kunder og ansatte til f.eks. også nabolaget og pressen.

Ha et tydelig budskap

Hva skal man si til målgruppen for å nå målene? Nå skal verdier, kjernebudskap, historier og emner som selskapet kan kobles sammen.

Formulering av strategi

Finne en meningsfylt og kortfattet formulering av strategien. Den strategiske og taktiske tilnærmingen i de tidligere punktene gir mange muligheter for diskusjoner og resultater. Den strategiske formuleringen skal være en forenklet versjon av oppsummeringen av alle disse.

Kommunikasjonsaktiviteter

Har man tatt prosessen trinn for trinn er det nå et godt utgangspunkt for å sette opp et tydelig kart for hvilke aktiviteter man skal velge og hvem som har ansvaret for gjennomføringen av disse. Dette kan være både internt i bedriften og hos samarbeidspartnere.

Ressurser

Når en tiltaksplan er satt opp må tiltakene tilpasses budsjetter og tilgjengelige ressurser.

Kritiske suksessfaktorer

Gjennom beskrivelse av kritiske suksessfaktorer for hvert enkelt tiltak, kan hele kommunikasjonsstrategien evalueres.

Evaluering

Til slutt følger evalueringen. Mulighetene er mange og varierte; fra analyse av pressedekning, sporing av nettbaserte treff, interne og eksterne undersøkelser, til fullstendig omdømmeanalyse og salgstall.

“Your customers are not you. They don’t look like you, they don’t think like you, they don’t do the things that you do and they don’t have your expectations or assumptions. If they did, they wouldn’t be your customers; they’d be your competitors.”

Mike Kuniavsky

Vil du vite mer om strategi?
Vi kontakter deg gjerne!

Hvordan lage en webstrategi

"Vår webstrategi er å ikke ha noen strategi!" Sa en tidligere sjef av meg en gang. Han forklarte videre at ting endret seg så fort at det var den beste strategien.

Les mer

Markedsføring i et hav av digitale kanaler

Digital markedsføring og sporing blir stadig mer komplisert i en verden hvor måten vi surfer på er i kontinuerlig endring og antall digitale flater stadig vokser.

Les mer